Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion


Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion

Vil du være med til at føre Flyverhjemmeværnets frivillige ind i en endnu mere operativ
fremtid, og brænder du for uddannelse og operativt virke, så er en stilling som uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion måske lige noget for dig.
Om os
Operations- og Støttesektionen er fokuseret mod den frivillige struktur i forhold til opstilling og indsættelse af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter. Sektionens hovedopgaver omfatter uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets kapaciteter, herunder implementering af godkendte projekter og kapaciteter..

Operations- og Støttesektionen er bemandet med 9 militære stillinger, der er fordelt med 7 stillinger i Karup og 2 stillinger i Vordingborg.

Aktiviteterne i Flyverhjemmeværnet gennemføres hovedsageligt af de frivillige medlemmer. Operations og støttesektionen opgave er at sikre, at flyverhjemmeværnets frivillige gennemfører den direktivgivne uddannelse og træning med videre, inden for en tre års planlægningscyklus. Desuden er Operations- og Støttesektionen styrende i forhold til løsning af pålagte opgaver.
Om stillingen
Som uddannelsesofficer vil du foretage selvstændig sagsbehandling inden for opstilling, uddannelse og indsættelse i forhold til Flyverhjemmeværnets frivillige eskadriller.

Sagsbehandlingen vil blandt andet omfatte gennemførelse og controlling af flyverhjemmeværnets uddannelsesaktiviteter og øvelserDu vil også skulle gennemføre sagsbehandling inden for nærmere aftalte fagområder.

Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, men dit udgangspunkt vil være Flyvestation Karup.

Du skal forvente, at en del af din tjeneste vil foregå om aftenen og i weekenderne. Der vil være mulighed for at anvende hjemmearbejdsplads, efter aftale med sektionschefen.

Du vil indgå i et team som støtter et antal udpegede eskadriller, hvorfor nogen rejsetid kan påregnes.

Du vil naturligvis få indflydelse på dine arbejdsopgaver, og du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer. Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag.
Om dig
Du er kaptajn med gennemført VUT-I/L eller VUK – alternativt er du premierløjtnant, som er i gang med uddannelsen. Det er en fordel, hvis du har en baggrund i Flyvevåbnet.

Du har erfaring i stabsarbejde, uddannelsesplanlægning samt besidder en god taktisk forståelse. Det er en fordel men ikke et krav, hvis du tillige har operativ indsigt i Flyvevåbnets opgaveløsning samt erfaring med operationsstøtte/combat support.
Du har sans for detaljer, og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er god til at samarbejde, og har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser.

Vi forventer, at du er i stand til at udøve selvledelse, bevarer overblikket i situationer med mange forskelligartede krav samt er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver med fokus på de frivillige eskadriller.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er placeret i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for operations- og
støttesektionen, major Søren Steen Andersen, FHV-CHOS@mil.dk, telefon 72 82 03 30.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Toke Rasmussen, på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er 31. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Forventet startdato er 15. august 2019.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 29 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet
beredskab.

Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

10.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent