Flyvevåbnet 3

Myndighedschefsergent ved Helicopter Wing Karup


Myndighedschefsergent ved Helicopter Wing Karup

Brænder du for at skabe det bedste hold? Kan du opbygge korpsånd og styrke kulturen? Kan du binde enheder og personel sammen på tværs af rang og tilhørsforhold?

Og kan du samtidig stå forrest og være det gode eksempel?

Så har du nu muligheden for at gøre netop det som Myndighedschefsergent ved Helicopter Wing Karup.
Om os
Helcopter Wing (HW) har en klar national og international profil og huser alle forsvarets helikoptere. HW leverer nationale beredskabsopgaver døgnet rundt og støtter Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjenestes aktionsstyrke. Endvidere forestår HW basisuddannelse af piloter til Forsvaret i rammen af Flyvevåbnets Flyveskole.

Myndighedschefsergenten arbejder i en række henseender direkte for chefen for wingen, men er organisatorisk placeret i Wing Støtte Sektionen (WSS), hvor der ligeledes er en række opgaver af tværgående karakter, som du som myndighedschefsergent vil skulle løse.

WSS er en sektion, som i høj grad baserer sin opgaveløsning på gode relationer, både internt som eksternt. WSS sikrer, via en god, ærlig og aktiv kommunikationsform, at vore samarbejdspartnere fastholder ønsket om at samarbejde med os. Internt sikrer vi, via kvalitet, tillid, inddragelse og godt humør, at det daglige arbejdsklima er godt, samt at vi forbliver en attraktiv sektion under fortsat positiv udvikling.
Om stillingen
Du skal indgå i HW Command Team i tæt partnerskab med chefen for HW. Som en del af din funktion i teamet, skal du være talerør for myndighedens befalingsmænd, korporaler og konstabler. Du skal støtte og vejlede myndighedens befalingsmænd, konstabler og korporaler, så den enkelte er i stand til at løfte sin del af myndighedens opgaver.

Du skal forestå et formelt samarbejde med underafdelingernes nuværende og kommende myndighedsbefalingsmænd.

Du vil være primus motor i forhold til at sikre uddannelse og kompetenceudvikling blandt vores befalingsmænd, konstabler og korporaler, således vi som arbejdsplads fastholder fokus på den operative opgaveløsning, arbejdsglæde og sikkerhed.

Du skal deltage i arbejds- og projektgrupper ligesom du vil indgå i HW udnævnelsesråd.

Du vil ligeledes skulle fungere som elementleder i støtteelementet i WSS, hvor der stilles store krav til bred faglig indsigt, initiativ, fleksibilitet, nysgerrighed, fantasi, selvstændighed og kvalitet i udførelsen af opgaver. Elementet rummer blandt andet ansvaret for drift og udvikling af arbejdsmiljø og idrætsområdet på wingen.

Stillingen er nyoprettet, og der vil i forhold til myndighedsrollen i samarbejde med chefen for HW være mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen.
Om dig
Vi forventer indledningsvis, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf 6-8 som seniorsergent, samt at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har bred erfaring inden for den operative helikopterverden. Du har gode kommunikative evner og formår at tale både op og ned i kommandovejen. Du er professionel, ærlig og troværdig og vigtigst af alt, har du både forståelse og erfaring i forhold til vigtigheden af befalingsmandens ledelsesmæssige rolle.

Som person evner du kontinuerligt at bære ansvaret som rollemodel for andre. Du er helhedsorienteret, modig og tillidsvækkende. Du sætter en ære i at fastholde den positive dialog og at være med til at skabe de bedst mulige vilkår for trivsel, work balance og en sund stærk virksomhedskultur på tværs af fagligheder.

Du har erfaring fra flere internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for Helicopter Wing Karup oberst Henrik Rieland Kanstrup på telefon 728 42001 eller 2442 9226.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Tiltrædelse er snarest muligt og vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

10.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent