Almen sergent Hæren 1

Chef for S7 i 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment


Chef for S7 i 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment

Har du interesse for udvikling af den taktiske ildstøtte, så er du måske den officer vi skal bruge. Du vil i funktionen både få stor berøring og indflydelse inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i relation til ildstøtten i Hæren. Dine evner til ledelse, analyse og kommunikation vil få stor betydning for bl.a. implementering af nye ildstøttesystemer på kort og lang sigt.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1 AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau og vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et
Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte (TI- og KIELM).

1 AA er pr. 01 JAN 2019 en taktisk opstillet BDEAA under 1 BDE. S7 er en del af 1 AA sidestillet med afdelingsstaben, uden dog at være en del af AA taktiske organisation. S7 favner til daglig over fire elementer; Morterelement, Pjeceelement, Målopklaringselement og et Føringselement. I hvert element er der to sagsbehandlere. Dertil kommer en sagsbehandler LI/LL og ikke mindst en chef S7. S7 består når sektionen er fuldt bemandet af 10 soldater.

Derudover arbejder S7 1AA på afdelingens vegne tæt sammen med TI-/KIELM, og støtter CH DAR, tillige Tjenestegrensinspektøren for Artilleriet i Hæren, som har det overordnede fagansvar for Hærens ildstøtte.
Om stillingen
Du skal forestå den daglige ledelse og koordination af fagansvaret inden for specialerne internt i 1 AA ved DAR samt eksternt til myndigheder i og uden for Hæren. Du skal styre og samordne opgaveløsningen indenfor og imellem de enkelte elementer i S7.

Du forestår endvidere koordination med TI-/KIELM ved Tjenestegrensinspektøren for Artilleriet i Hæren.

Du vil som person skulle bidrage væsentligt til tunge analyseopgaver og taktisk udvikling inden for ildstøttetjenesten, der kræver erfaringsbaseret forståelse for, hvorledes ildstøtten understøtter kampenhedernes, og øvrige midlers, opgaveløsning på kamppladsen.

Du vil situationsbestemt i samarbejde med TI-/KIELM skulle forelægge væsentlige emner til drøftelse eller beslutning for CH DAR, Tjenestegrensinspektøren, Chefen for 1. Brigade og/eller afdelingschefen.

Der vil som udgangspunkt være tale om en meget begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldater i S7. Der vil forventeligt kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse. Det vil dog være essentielt at deltage i afdelingsstabens garnisonsnære mødevirksomhed med henblik på regelmæssig koordination og samordning.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/L (VUT-II/L) eller Master i Militære Studier (MMS). Alternativt en anden relevant ækvivalerende uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har gennemgået Hærens Operations- og Føringsuddannelse (OFU).

Hvis du er i gang med MMS vil det være muligt, at besætte stillingen på en uddannelsesaftale.

Du har solid erfaring som officer i artilleriet, herunder tjeneste som batterichef. Derudover vil det blive tillagt vægt, at du har erfaring fra tjeneste med konceptarbejde, eksempelvis fra enten regimentstab og/eller højere, idet erfaring med udfærdigelse af reglementarisk grundlag og formulering af doktrin er ønskelig.

Du er analytisk stærk og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer og den overordnede konceptuelle sammenhæng.

Det forventes at du selvstændigt kan finde relevante oplysninger og kan kommunikere med såvel CH niveauet som med medarbejderne.

Det forventes endvidere at du har været udsendt i én eller flere internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH 1 AA oberstløjtnant Dennis Nuppenau på e-mail DAR-1-AC@fiin.dk, alternativt på mobil 2270 2008 eller nuværende stillingsindehaver major Michael Krogsgaard på telefon 2636 8449.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144 eller på mail fps-ba-bs231@MIL.DK

Ansøgningsfristen er 3. juni 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.

Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.06.2019

Indrykningsdato

09.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent