Missionplanner

Seniorsergent til CBRN varslings- og rapporterings team (genopslag)


Seniorsergent til CBRN varslings- og rapporterings team (genopslag)

Centralfører til CBRN centralerne ved Hærens Chemical, Biological, Radiological, Nuclear og Geospatial kapacitet kompagni ved Ingeniørregimentet i Skive.
Om os
CBRNGEO-kompagni er en specialist enhed, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter. Dette betyder, at Kompagniet (KMP) er pålagt en stort antal unikke opgaver og råder over store mængder speciale materiel.

KMP bemanding er på 85 mand, men kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 99 mand.
Vi er en enhed sammensat af 5 specialer, Sampling Sektion, CBRN centraler (CT), CBRN opklaringsgrupper, Dekontaminerings sektioner og GEO grupper, og derudover en Kommando og Forsynings/vedligeholdelses enhed.

CBRNGEO- kompagniet deltager i øvelser/aktiviteter ved Danske Divsion, Reaktionskampgrupper, Det Civile beredskab og værnsfælles øvelser, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år.
Om stillingen
Som fører for en CBRN central er du ofte den person i hovedkvarteret, som har den største viden og erfaring indenfor CBRN Varsling & Rapportering, planlægning af CBRN-sporinger samt dosiskontrol. Du skal derfor være i stand til, at videregive viden og erfaringer til stabe på alle niveauer, ofte med meget kort varsel.

CBRN centralen operer ofte selvstædig og bidrager med udarbejdelse af planer, procedure og input til alle CBRN relateret emner, og dette sætter store krav til førerens viden, færdigheder og selvstændighed.
Centralen er meget teknisk bygget op, så der er er ydermere store krav til dine IT færdigheder indenfor Microsoft Office og netværk.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er indstillet på at indgå en uddannelsesaftale med henblik på videreuddannelsestrin II for mellemledere.

Du skal have lyst til at arbejde med et specialist område, hvor der er fokus på faglig viden, IT og matematiske færdigheder, selvstændigt arbejde samt i et arbejdsmiljø, hvor du ofte er den eneste, som besidder den nødvendige speciel viden indenfor CBRN-Beregning.

Derudover skal du have lyst til at arbejde i et internationalt miljø, hvor både den skriftlige og mundtlige kommunikationen ofte sker på engelsk.
Ydermere er det vigtigt, at du har en høj faglighed og professionalisme i tilgangen til dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent; Allan W. Ø. Lausten, tlf.: 72 28 43 10 eller Kompagnichef; Asger S. Poulsen på tlf.:21 24 80 99.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest muligt herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

09.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent