FMN

Udstationerng - Forbindelsesofficer til Permanent Joint Headquarters i Storbritanien


Udstationering - Forbindelsesofficer til Permanent Joint Headquarters i Storbritannien

Har du mod på en international stilling med operativt indhold? Er du ambitiøs, analytisk stærk og selvstændig? Besidder du gode analytiske evner, og har du flair for kommunikation, etablering af netværk samt koordination? Så er du måske Operationsstabens nye forbindelsesofficer til det britiske ”Permanent Joint Headquarters” i Northwood, nær London.
Om os
Du vil være fagligt forankret i Forsvarskommandoens Operationsstabs Planlægningsafdeling, J5 Område Syd, hvor du vil indgå som en kernespiller i udviklingen af Forsvarets internationale indsættelser.

J5 Område Syd planlægger Forsvarets indsættelser i operationer i primært Afrika, Mellemøsten og Asien. Sektionen yder herunder støtte til Forsvarets ledelse i forhold til at skabe sammenhæng mellem politiske ønsker, operative behov og rådige militære kapaciteter – samt sikrer sammenhæng mellem det militært strategiske, operative og taktiske niveau. Sektionen udarbejder policy i forhold til styrkeindsættelse og varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, inden for militære operationer.

Som forbindelsesofficer ved J5 Område Syd vil du indgå i et stærkt og meget professionelt hold sammen med sektionens andre danske forbindelsesofficerer ved henholdsvis U.S. Joint Staff i Washington, U.S. Special Operations Command i Tampa, Centre de Planification et de Conduite des Opérations i Paris samt det danske forbindelseselement ved U.S. Central Command i Tampa i USA.

Om Permanent Joint Headquarters (PJHQ)
PJHQ er et værnsfælles hovedkvarter organiseret i en traditionel ”J1-9” struktur, ledet af Chief Joint Operations (CJO), der er den britiske pendant til den danske chef for Forsvarskommandoens Operationsstab. Hovedkvarteret bemandes primært af britisk personel, men med repræsentation fra flere andre nationer så som Australien, Canada, Frankrig, New Zealand, Tyskland og USA.

PJHQ støtter CJO i dennes udøvelse af operativ kommando over britiske styrker, der er udsendt til internationale operationer. Herunder har PJHQ for tiden ansvaret for driften af over 25 operationer fordelt over Europa, Afrika, Asien og Mellemøsten. PJHQ støtter tillige det britiske forsvarsministerium (Ministry of Defence) med udarbejdelse af militære muligheder og anbefalinger for britiske bidrag til internationale operationer.

PJHQ er fysisk placeret på Northwood-basen, der er lokaliseret tæt på Watford, ca. 30 km fra det centrale London. Northwood rummer også fire andre hovedkvarterer – NATO Allied Martime Command HQ (MARCOM), Office of the Royal Navy Commander Operations, Joint Forces Command samt Standing Joint Force HQ (SJFHQ). Der er “Underground” (metro) forbindelse til London, og derfor er Northwood og omegnen et attraktivt område for folk, der arbejder i hovedstaden. Som konsekvens heraf er Northwood et relativt velhavende område – der kan tilbyde gode boliger, gode skoler og masser af fritidsaktiviteter.

Der er p.t. fem andre danskere, der gør tjeneste i Northwood ved andre hovedkvarterer (MARCOM og SJFHQ).
Om stillingen
Stillingen er oprettet med henblik på at opretholde et optimalt og smidig operativt planlægnings- og forbindelsesvirke mellem Storbritannien og Danmark, og er formelt integreret i J5 divisionen i PJHQ.
Som forbindelsesofficer har du ansvaret for at sikre en hurtig og direkte forbindelse mellem danske og britiske militære myndigheder med henblik på primært at støtte Operationsstabens planlægning og udvikling af policy for internationale militære indsættelser.

Du vil i den henseende referere direkte til chefen for J5 Område Syd i Operationsstaben, og herunder få ansvar for at vedligeholde og bidrage til bedst muligt samarbejde mellem danske og britiske militære myndigheder samt tilsikre videreformidling af relevant information vedrørende Storbritanniens militære operationer og følge Storbritanniens militærstrategiske situation og planlægning, der har indflydelse på det britiske forsvar, og som potentielt kan have dansk interesse.

Som forbindelsesofficer deltager du i møder med repræsentanter fra PJHQ og evt. andre britiske militære myndigheder, herunder Operational Planning Groups med henblik på at opretholde viden omkring den militære situation og operationsplanlægning.

Du varetager også opgaver for det britiske Ministry of Defence i operative forhold i direkte koordination med forsvarsattachéen på Den Kongelige danske Ambassade i London (FORAT) og støtter efter behov FORAT.

Du kommer til at indgå som uvildig dansk repræsentant i den britiske Threat and Intimidation Assessment Review Panel (TIARP). TIARP behandler intimideringssager vedrørende lokalansatte, der er ansat af Ministry of Defence i operationsområderne.

Du skal endvidere videreformidle anmodninger, forespørgsler, besvarelser og øvrige budskaber mellem Forsvarskommandoen og PJHQ, samt koordinere, planlægge og iværksætte halvårlige ”Operational Staff Talks” mellem J5 i PJHQ og Forsvarskommandoen.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelse-II/Ledere, Master i Militære Studier eller anden ækvivalerende udenlandsk uddannelse. Du har ledererfaring fra funktioner i den militære struktur samt erfaring fra værnsstabe eller kommandoer, Forsvarsministeriets departement eller en styrelse under Forsvarsministeriet. Her har du fået erfaring med indsættelse af Forsvarets kapaciteter og god forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, herunder dynamikkerne mellem det militære og det politiske niveau. Det kan være en fordel, at du har erfaring fra tidligere tjeneste ved britiske militære myndigheder eller anden dybere viden om britiske forhold.

Du har en operativ baggrund og erfaring fra internationale missioner. Det kan være en fordel, hvis du har gjort tjeneste i et internationalt militært hovedkvarter på operativt eller strategisk niveau.

Du har meget gode analytiske evner og en høj grad af ansvarlighed, ligesom at du har særdeles gode evner og flair for netværksdannelse, koordination og kommunikation. Du besidder endvidere en høj grad af selvstændighed og forudseenhed i såvel den operative som administrative opgaveløsning.

Du er god til at formulere dig i skrift og tale og kommunikerer ubesværet på engelsk. Du har lyst til og talent for at skabe et fagligt og socialt netværk, og kan samarbejde med folk fra forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk arbejdsmiljø med internationalt islæt samt er fleksibel og forstår nødvendigheden af, at du selv tager fat i opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse den 26. august 2019 og besættes som udgangspunkt for en treårig periode med mulighed for et års forlængelse – dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i nærheden

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du vil under udsendelsen være tillagt grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Du skal have bestået forsvarets basiskrav og kunne helbredsvurderes (læge og tandlæge) til ”Egnet uden begrænsninger”.

Desuden skal du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet, samt bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Oplysninger om stillingen fra FKO side kan indhentes fra CH J5S, oberstløjtnant Claus Pertou Brixensen, på tlf. 41 22 76 88. Oplysninger om PJHQ og stillingen kan indhentes fra nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant(+) Garry Tsang på tlf. 0044 1923 955535 / mobil. 0044 7585 705905.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail (Fiin: FPS-BS-BA108) eller på tlf. 72 81 96 80.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) NORTHWOOD

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent