Hæren 06

Stabschef til Multinational Division North


Stabschef til Multinational Division North

Har du lyst til og mod på at tage ansvaret for udvikling af multinational divisionsstab i Nato?

Vi søger snarest en ny stabschef til hovedkvarteret for Multinational Division North, der er placeret i Letland og i Danmark. Stillingen som stabschef er placeret udenfor Riga i Letland.
Om os
Hovedkvarteret ved Multinational Division North blev etableret af Danmark, Estland og Letland den 8. marts 2019 som et multinationalt divisionshovedkvarter. Hovedkvarteret vil blive en del af Natos styrkestruktur.

Divisionshovedkvarteret skal varetage de operative opgaver, der ligger i Natos tilstedeværelse i Estland og Letland, øge Natos afskrækkelses- og forsvarsprofil, støtte de baltiske landes forsvarsplanlægning og styrke de i forvejen stærke trilaterale forsvarspolitiske relationer.

Når hovedkvarteret er fuldt operativt, vil den multinationale stab i fredstid omfatte mere end 100 stabsofficerer, hvoraf ca. halvdelen vil være stationeret i Adazi og ca. halvdelen vil være stationeret i Danmark. Under kriser og øvelser vil staben blive øget til op mod 300 stabsofficerer. Staben støttes af en multinational føringsstøttebataljon i Danmark og Letland.

Divisionshovedkvarteret vil de næste år være i en udviklingsfase frem mod Nato certificering. Divisionen har en travl hverdag med træning af affillierede brigadehovedkvarterer, stabens egen uddannelse, gradvis overtagelse af de operative opgaver samt opbygning af hovedkvarteret. Stabens opgaveløsning er derfor præget af såvel udviklingsorienteret indsats mellem rammenationerne og Nato, som egentlig operativ opgaveløsning i rammen af Multinational Corps Northeast.
Om stillingen
Stillingen som stabschef er en særdeles krævende stilling, der rummer meget gode muligheder for at påvirke stabens udvikling frem mod certificering. Som stabschef leder du stabens arbejde og du vil samtidig have rollen som dansk Senior National Officer.

Som stabschef vil du være ansvarlig for den samlede virksomhed i staben, herunder udvikling af såvel fredstids- som krigsopgavens processer og arbejdsgange, udvikling af staben som en multinational arbejdsplads baseret på et effektskabende samarbejde, integration at eksisterende Nato processer, operativ uddannelse af divisionsstaben samt den daglige styring af stabens opgaveløsning. Du vil indgå i divisionsledelsen og i samarbejde med divisionschefen og den øvrige ledelse forme stabens udvikling og de rammesættende beslutninger i opgavevaretagelsen. Du vil som en særlig opgave have ansvaret for at udvikle og implementere distributed command i hovedkvarteret mellem den østlige og den vestlige del af hovedkvarteret.

Du vil som dansk Senior National Officer, støttet af Deputy Senior National Officer og det danske element have ansvaret for stabens danske bemanding, de danske udstationeredes forhold samt styring af økonomiforhold i relation til det danske personel generelt.

Det forventes af dig, at du har lyst til at arbejde i en organisation, der i udviklingsfasen er kendetegnet ved en høj grad af dynamik, at du aktivt har lyst til at præge udviklingen samt kan skabe og vedligeholde motivation hos stabens personel.

Som stabschef må du være indstillet på en del rejseaktivitet til især Danmark.
Om dig
Det forventes, at du har en operativ uddannelse, indsigt og baggrund, der modsvarer stillingens høje krav til det operative virke. Du mestrer at lede på baggrund af begrænsede informationer, kan holde mange bolde i luften og balancere forskelligrettede hensyn.

Du har en solid og bred ledelsesmæssig erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, herunder gerne erfaring med ledelse af enheder, der er geografisk spredt, samt erfaring som bataljonschef/afdelingschef og erfaring fra tjeneste ved en højere national/international stab eller ved Forsvarsministeriets departement.

Du har stærke analytiske evner og stor gennemslagskraft, er handlekraftig, initiativrig og udviklingsorienteret. Du er ydermere en stærk kommunikator og har gode engelskkundskaber.

Det er væsentligt, at du er en udadvendt chef med gode evner for at skabe og opretholde netværk, nationalt og internationalt og det vægtes, at du trives i et miljø, hvor der vil være stor kulturel diversitet.
Du bør desuden have været udsendt på chefniveau i en ledende funktion i internationale operationer.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Du tillægges midlertidig grad af brigadegeneral så længe stillingen varetages.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen efter en konkret vurdering kan fortsætte som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Din ansøgning skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter udetillægsordningen samt få betalt bolig.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en tre årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere ét år - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du skal leve op til Forsvarets helbredsmæssige og fysiske krav under udstationering. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte chefen for Multinational Division North, generalmajor Flemming Mathiasen, på tlf. +45 4131 7172. Hvis du har spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Anne Morits Andersen, telefon 3266 5564 eller fps-ba-bs102@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2019.
Vi forventer at holde samtaler i uge 23.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent