Leder af Logistic Staff Element ved Air Control Wing


Leder af Logistic Staff Element ved Air Control Wing

Har du lyst til at sætte dit præg på udviklingen af materielkapaciteter indenfor vores opgavekompleks? så skal vi bruge dig om leder af Logistic Staff Elementet.

Vi skal udskifte flere primære materielkapaciteter indenfor den kommende periode, hvilket skaber en enestående mulighed for at være med til at sætte retningen for den fremtidige opgaveløsning.
Om os
Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vi er en geografisk spredt operativ enhed med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup. Stillingen her er placeret i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelsen af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.

Vi har ansvaret for den overordnede koordination af den højteknologiske materielkapaciteter, og vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.
Om stillingen
Som leder for dette element, bidrager du med at fastsætte strategi og policy inden for vores materielfaglige område og er ansvarlig for den overordnede koordination af kapacitetssagsbehandlingen indenfor områderne sensor, kommunikation, kommando- og kontrolsystemer samt støtteudstyr. Du vil blive leder for flere højt kvalificeret medarbejdere, der har hvert sit ansvarsområde.

Vores ledelsesteam er et stærkt team, hvor du kan hente god sparring, du bliver dog selvstændigt ansvarlig for at lede dit elementets aktiviteter og opgaveløsning.
Herunder ansvarlig for at sikrer, den mest optimale udnyttelse af elementets samlede bidrag til vores kapacitetsudvikling.

Vi tilbyder et job med et fagligt udfordrende miljø, hvor vi prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling – specielt din, da opgaverne er krævende.

En spændende arbejdsplads med opgaver, der veksler mellem opretholdelse af et konstant nationalt beredskab samt planlægning af og deltagelse i øvelser og internationale operationer. Vi har meget få begrænsninger og ”snærende bånd” i planlægningen og udførelsen af dine opgaver; og vi er ikke, som de flyvende wings, underlagt omfattende regler for bl.a. luftdygtighed og konfigurationsstyring.

Sidst, men absolut ikke mindst får du et enormt kompetent, ansvarsbevidst, varmt, imødekommende og hjerteligt hold specialister - såfremt du altså selv åbner op og bringer din personlighed i spil.
Om dig
Du er officer med rang af kaptajn/kaptajnløjtnant eller erfaren premierløjtnant, der enten ønsker, er i gang med eller har gennemført VUK.

Du skal have flair for det tekniske miljø, men behøver ikke at være teknisk uddannet. Du skal dog have mod på og lyst til at erhverve dig logistiske kompetencer igennem kurser, OJT, deltagelse i øvelser og internationale operationer samt sagsbehandling og sparring.

Du er god til at etablere relationer og indgå i samarbejde med andre.

Som person har du stærke analytiske evner, og det er naturligt for dig at anlægge helhedsbetragtning på dine opgaver og roller. Du udviser initiativ og tager ansvar, både for opgaven og for vores personel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du premierløjtnant, er det muligt at ansættes på en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte major Thomas Amdi-Fisker på mail ACW-LS-01 eller tlf. 728 45410 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.
Alternativt kan oberstløjtnant Lars Søndergaard Jensen kontaktes på mail ACW-L-001 eller tlf. 728 4501

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du meget velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2019.
Samtaler afholdes i uge 25, vi forventer tiltrædelse den 1. august 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internatio-nalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.06.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent