Hæren 06

Kontorassistent til det Administrative Fællesskab ved Jydske Dragonregiment


Kontorassistent til det Administrative Fællesskab ved Jydske Dragonregiment

Er du administrativt skrap, og vil du være med i et dynamisk team, der sikrer den rette service til enhederne ved regimentet, så er det måske dig, vi mangler.
Om os
Det Administrative Fælleskab tæller 15 ansatte, og er det største af 5 elementer ved garnisonsstøtteenheden (GSE), der er placeret under regimentschefen for Jydske Dragonregiment.
De øvrige elementer varetager funktioner som presse- og informationstjeneste, personelforvaltning, arbejdsmiljø og sikkerhed, IT, drift og uddannelsesmaterialer. Herudover er der tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-Partnere samt Veterancenteret.

Vi støtter regimentschefen i de opgaver, regimentet er pålagt. Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som vores nye kollega kommer du, til at arbejde med en bred vifte af sagsbehandling i vores administrative fællesskab.

Stillingen er nyoprettet, hvorfor du får mulighed for at præge stillingens indhold, ligesom dine samarbejdsevner vil blive udfordret.

Du vil, sammen med de øvrige ansatte i enheden, være omdrejningspunkt for håndtering af følgende opgaver:
• Registrering og vedligeholdelse af arbejdstid i DeMars arbejdstidsstyring
• Registrering og vedligeholdelse af rejser i DeMars rejsestyring
• Registrere deltagere til kurser og uddannelser
• Ekstern korrespondance indenfor eget ansvarsområde
• Deltage i ensretning af interne administrative skabeloner og procedure ved Myndigheden
• Deltage i opdatering af fælles administrativ teamsite og hjemmeside ved Myndigheden
• Yde kontorhjælp til andre sektioner i Garnisonsstøtteenheden
Om dig
Vi ser gerne, at du er kontoruddannet. Du har evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor dit arbejdsområde. Du er godt til at samarbejde på tværs og på flere niveauer.
Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedshensyn. Derudover er du god til at kommunikere, og du er typen, der ser muligheder frem for begrænsninger.

Det er vigtigt at du besidder en stor faglighed i din opgaveløsning, og at du kan arbejde både selvstændig og som en del af et team.
Det er en fordel, hvis du har erfaring i brug af MS-Office pakken, dokument- og arkiveringssystemet KESH/Captia samt har kendskab til SAP og generelt er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 23.248,83 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Bo Hougaard på telefon 2021 5771.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 21 eller 22.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

22.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent