Almen sergent Hæren 1

Sektionsfører til Stabskompagniet Den Kongelige Livgarde


Sektionsfører til stabskompagniet Den Kongelige Livgarde

Brænder du for signaltjeneste? Kan du holde mange bolde i luften, og har du lyst til at være en del af en operativ enhed med store ambitioner? Kan du sige ja til det, er du måske den seniorsergent vi søger, som sektionsfører til vores stabsdeling i Stabskompagniet.
Om os
Stabskompagniet er for soldater der, med stor frihed under ansvar, løser en højt specialiseret opgave, og er serviceminded med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt, og med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles.
Om stillingen
Vi søger en sektionsfører til vores føringssektioner. Arbejdet består i at oprette, og drive I bataljons føringssektion under, til tider, krævende forhold.

De primære arbejdsopgaver vil være:
- Planlægge og gennemføre uddannelse af personel i stabsdelingen, specielt inden for signal- og radiotjeneste.
- Motivere, udvikle og uddanne din sektion i samarbejde med delingsføreren.
- Varetage den daglige drift af stabsdelingen i samarbejde med delingsføreren og de andre sektionsførere, herunder bære materielansvaret i sektionen.
- Ansvarlig for driften af føringssektionen, oprettelse af denne under feltmæssige forhold samt flytning i en taktisk ramme.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra delingsføreren og undergivne, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar. Tjenesten vil være præget af omskiftelighed, hvilket stiller store krav til dine evner til at strukturere arbejdet for dine folk, samt lede og motivere dem under stressende arbejdsforhold.

Tjenesten i føringssektionen er præget af højt tempo og mange bolde i luften, og du skal kunne håndtere pres på en konstruktiv og effektiv måde. Du skal ligeledes være meget fleksibel og omstillingsparat, da opgaverne hurtigt kan ændre sig under operative forhold.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste.

Såfremt du er oversergent, skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå VUT-II.

Det er en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og gerne i en funktion som radiomand eller i en kommandostation. Ligeledes skal du være stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, når vi taler i radio.

Slutteligt forventer vi, at du som en del af en stående reaktionsstyrke, er i generel god form, og at du ser fysisk træning som en naturlig del af at være soldat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte ved Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN L. Bering på LG-1B-000A@mil.dk eller kompagnibefalingsmand SSG J.J. Højgaard på LG-1B-001A@mil.dk eller telefon 25 39 66 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 26 maj 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse d. 1 juli eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent