Almen sergent Hæren 1

Observatør til finskyttesektionen ved Stabskompagniet Den Kongelige Livgarde


Observatør til finskyttesektionen ved stabskompagniet Den Kongelige Livgarde

Er du en rutineret korporal, der brænder for den grønne og spændende tjeneste ved en operativ enhed? Har du det der skal til, for at koble på en sammentømret og professionel sektion der skal arbejde med en ny doktrin?
Så er jobbet ved finskyttesektionen i stabskompagniet måske noget for dig.
Om os
Stabskompagniet er for soldater der, med stor frihed under ansvar, løser en højt specialiseret opgave, serviceminded og med høj faglighed.

Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles.
Om stillingen
Korporalens primære opgave er at virke som observatør for den ene af to finskyttehold under operative forhold.
Sektionen leverer kvalitative observationsrapporter og leverer en afgørende våbenvirkning, der kan ændre kampens udfald til bataljonens favør.

Du skal varetage den daglige vedligeholdelse og træning af finskyttesektionen i tæt samarbejde med gruppeføreren og/eller sektionsføreren samt kompagniledelsen.

Der vil være en del øvelses- og kursusvirksomhed forbundet med tjenesten. Du skal forvente en del fysisk hårdt arbejde i forbindelse med tjenesten, hvorfor fysisk robusthed og evnen til at bevare overblikket ved længerevarende operative indsættelser er vigtigt.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved finskyttesektionen i en årrække.
Om dig
Du er udnævnt korporal, og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste.

Såfremt du er konstabel, skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå korporalsuddannelsen.

Du har gennemført finskyttekursus og er fleksibel, engageret og er bevidst om at opgaver i små enheder løses gennem samarbejde.
For dig er det naturligt at løse dine opgaver med stor faglighed og du søger selv aktivt og løbende at udvikle denne. Du udviser initiativ og høj faglighed i din opgaveløsning, bidrager herigennem til sektionens samlede opgaveløsning. Det er ønskeligt at din erfaring også omfatter tjeneste i internationale operationer.

Du har teknisk forståelse og viljen til at udvikle disse kompetencer i forhold til indsættelsen i operative opgaver.

Du skal have kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C.

Vi forventer, at du gennemfører evt. manglede uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen. Der skal således påregnes en del kursus aktivitet i 2019/2020

Stillingen er omfattet af sundhedstriaden og vi forventer, at du er i fysisk god form, og kan bestå træningstilstandsprøven ved ansøgningstidspunktet samt at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af første grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN L. Bering på LG-1B-000A@mil.dk eller kompagnibefalingsmand SSG J.J. Højgaard på LG-1B-001A@mil.dk eller telefon 25 39 66 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 26. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent