FMN

Cargo specialist ved Joint Movement and Transportation Organization


Cargo specialist

Trives du godt med mange bolde i luften, er du servicemindet og synes global logistik indenfor transport af gods via sø, luft og land er interessant, så er du måske vores nye kommende medarbejder.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde. JMTO har dermed til opgave, at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt såvel som internationalt. Endvidere fungerer JMTO som Forsvarets Videnscenter, inden for transport og terminaltjeneste.

JMTO har base på Flyvestation Karup, men har hele verden som arbejdsplads. Vi er en værnsfælles enhed, der ligeledes benytter sig af civile specialistmedarbejdere, med det formål at løse strategiske transportopgaver til gavn for Forsvaret. JMTO består af en stab på cirka 50 medarbejdere og en Movement Control UAFD (MOVCON) på cirka 80 medarbejdere, som primært fungerer som JMTO udførende led.

JMTO er en arbejdsplads med en spændende og afvekslende hverdag, med fokus på den gode kollega og et godt arbejdsmiljø. Vi tilbyder gode muligheder for indflydelse på både arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning, herunder frihed under ansvar og mulighed for fleksible arbejdstider, efter nærmere aftale med Teamlederen.

JMTO lægger stor vægt på kompetenceudvikling, fastholdelse og motivation af sine medarbejdere, hvilket også ses afspejlet i JMTO vision: ”JMTO er Forsvarets Videnscenter og leverandør af transport, hvor veluddannede og tilfredse medarbejdere anerkendes for optimale løsninger”.
Om stillingen
Du vil blive ansat i Operationssektionen (OPS), den udførende del af JMTO stab. OPS består af i alt 22 medarbejdere.

Du vil indgå i Team Cargo der består af seks medarbejdere, heraf en civil teamleder, en seniorsergent, en oversergent, to civile speditører og slutteligt din sergentstilling. Der vil på sigt være mulighed for avancement internt i organisationen. Alle stillinger tilstræber hele tiden at være på et højt fagligt niveau, for hermed at kunne bidrage bedst muligt til den samlede opgaveløsning.

Din hverdag vil forgå i et kontormiljø, hvor tempoet til tider kan være hektisk og vigtigheden af at kunne bevare overblik er derfor i højsædet.

Dine opgaver kommer til at omfatte:
• Håndtering af planlægning, gennemførelse, koordinering og opfølgning af gods transporter, til internationale operationer og større øvelsesvirksomhed.
• Rådgivning inden for transportområdet til andre myndigheder i Forsvaret.
• Håndtering af toldbehandling ved behov.
• I samarbejde med teamlederen, iværksætte udarbejdelse og vedligeholdelse af procesbeskrivelser i teamet.
• Bidrage til etablering og vedligeholdelse af kontakter med ind- og udenlandske transportører, civile såvel som militære.
• Deltagelse i tilkaldevagt. Dette medfører at du har tilkaldevagt cirka hver sjette uge.
• Rejse og møde aktivitet uden for normal arbejdstid kan forekomme, men vil være i begrænset omgang.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en sergent med en høj grad af ansvarsfølelse og gode samarbejdsevner. Den rette indstilling og motivation er vigtig for at få succes i stillingen.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret og du kan håndtere flere opgaver på en gang. Du har gode kommunikationsevner, herunder skal du være velformuleret i skrift og tale på minimum dansk og engelsk.

Det vil være en fordel hvis du har Movement og Transport (M&T) erfaring, men dette er ikke et ubetinget krav.

Du skal have værnsfælles forståendelse og viljen til at yde service på et højt niveau og skal kunne lide at være opsøgende og tilegne dig ny viden indenfor dit fagområde, med henblik på at kunne implementere nye regler og procedurer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Primær: Teamleder Cargo - KTFM Tina Schouborg Andersen på telefon 72 84 07 71.
Sekundær: NK/OPS – KN Thomas Sigvardt på telefon 41 73 25 93.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. maj 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. juli 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent