Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler til Føringsstøtteregimentets Tjenestegrensinspektørelement


Sagsbehandler til Føringsstøtteregimentets Tjenestegrensinspektørelement

Er du en kompetent officer med operativ erfaring, som vil være en del af et mindre team, der støtter chefen for Føringsstøtteregimentet i udviklingen af føringsstøttetropperne?

Så er du måske vores kommende kollega i Føringsstøtteregimentets Tjenestegrensinspektørelement.
Om os
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Tjenestegrensinspektørelementet er et helt nyt element, der får en bred berøringsflade med alle enheder ved Føringsstøtteregimentet, operative enheder i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og kommandoer.
Om stillingen
Tjenestegrensinspektørelementet består af tre stillinger; en chef (OL/M401), som tillige er næstkommanderende for Føringsstøtteregimentet, en tjenestegrensinspektørhjælper (MJ/M331) og en tjenestegrensinspektørhjælper (KN/M321). Endvidere indgår regimentsbefalingsmanden situationsbestemt i elementets virke.

Som tjenestegrensinspektørhjælper (KN/M321) refererer du til chefen for Tjenestegrensinspektørelementet. Du vil være en del af et team, som rådgiver og støtter regimentschefen på det doktrinære område og i relation til faktorer, som har indflydelse på våbenartens udvikling, styrkeproduktion og opgaveløsning.

Du vil som en del af Tjenestegrensinspektørelementet komme til at arbejde med følgende opgaver:

Inspektionsvirksomhed og indsamling af grundlag for konceptudvikling på det taktiske område.

Certificering af enheder i samarbejde med Hærens Taktikinspektør.

Udarbejdelse af Værnsfælles doktriner, strategier og føringskoncepter.

Udvikling af læringsplaner og kurser i koordination med enhederne inden for føringsstøtteområdet.

Føringsuddannelse inden for føringsstøtteområdet.

Behandling af LL/LI i samarbejde med enhedernes S7.

Herudover designeres du til staben i Multinational Division North, hvor du indgår som stabsofficer på CIS-området.

Du skal forvente at bruge meget af din tid til besøg og inspektioner ved regimentets enheder under uddannelse og øvelser, og når disse er indsat.

Du skal også forvente rejseaktivitet både i ind- og udland.

Da der er tale om et nyoprettet element, vil du få mulighed for at øve indflydelse på udviklingen af Tjenestegrensinspektørelementet.

Vi tilbyder:

• Et uformelt arbejdsmiljø.
• Faglig sparring.
• Fleksible arbejdstider.
• Gode kollegaer.
Om dig
Du er kaptajn eller en kompetent og erfaren premierløjtnant med en viden inden for føringsstøtteområdet – alternativt erfaring med virket i operative stabe.

Det anses som en fordel, hvis du har været chef eller næstkommanderende for en underafdeling ved føringsstøttetropperne og har arbejdet i en stab på ANSV IV eller NIV III, og gerne med operationer og/eller uddannelse. Du forstår de problematikker, der er forbundet med uddannelse af specialister indenfor våbenarten og indsættelse af føringsstøtte under øvelser, i nationale operationer og i internationale operationer.

Du behersker procedurer for stabsarbejde og er rutineret i udarbejdelse af skriftlige produkter. Du har gode samarbejdsevner og er god til at koordinere, strukturere arbejdsprocesser og følge op på opgaver og aftaler.

Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer til foresatte og samarbejdspartnere. Du indgår konstruktivt i faglig sparring med dine kolleger.

Du er praktisk orienteret og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale, herunder kunne kommunikere effektivt på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
Tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Anne C. Bill på tlf.: 728 26001.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 728 19144.

Ansøgningsfristen er onsdag den 23. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter
Ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1.juni 2019.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent