Almen sergent Hæren 1

Militær motormekaniker ved reparationsdelingen på Bornholm


Militær motormekaniker ved reparationsdelingen på Bornholm

Kære mekaniker – du og dit svendebrev – har en strålende fremtid hos os.
Om os
Reparationsdeling Bornholm er en af ti reparationsdelinger ved vedligeholdelsesbataljonen under Trænregimentet.

De ti reparationsdelinger er på samtlige af Hærens store kaserner i Danmark.

Reparationsdelingen i Rønne på Bornholm er en af disse, og er kasernens militære værksted. Her indleverer kasernens forskellige enheder køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 16 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.
Desuden har vi i øjeblikket 5 lærlinge.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Vi vægter god trivsel, også i forhold til det familiære og tilbyder bl.a. differentieret arbejdstid og fysisk træning i arbejdstiden.

Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Du skal arbejde tæt sammen med sektionsføreren i reparationssektionen, som også er uddannet mekaniker. Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af Eagle IV, HX/SX, MAN, Mercedes, Toyota.

Vedligeholdelsesbataljonen er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært og naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Ved indtrædelse i stillingen skal du være indstillet på at indgå i beredskab, som en del af reaktionskampgrupperne, som bataljonen stiller personel til.
Om dig
Du har svendebrev som lastvogns-, Entreprenørmaskin-, landbrugsmaskin- eller automekaniker.

Det er ønskeligt, at du er uddannet på Eagel IV og HX/SX samt MAN lastvogne.

Har du ikke de relevante uddannelser, vil du blive kompetenceløftet ved en uddannelsesplan.

Du skal som minimum have gennemført Forsvarets militære basis uddannelse eller værnepligt.

Vi ser helst du tillige har gennemført Hærens Reaktionstyrke Uddannelse, således du umiddelbart kan udnævnes til konstabel.

Har du ingen militær uddannelse, skal der indgås aftale om gennemførelse heraf.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens smidige opgaveløsning.

Det er dit arbejde, at medvirke proaktivt til at holde enhedernes køretøjer kørende. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet.

Som mekaniker kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få køretøjerne tilbage til enhederne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Kort sagt; Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel opgaveløsning.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra internationale operationer, og tjeneste som kører og mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Rønne på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører seniorsergent Jørn H. Larsen, på telefon 7283 7850.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 23. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 22.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent