Hæren 06

Oversergent Forsyningsekspedient (FEKS) til 3. Vedligeholdelsesbataljon


Oversergent Forsyningsekspedient (FEKS) til 3. Vedligeholdelsesbataljon

Har du en faglig uddannelse som forsyningsekspedient? Ønsker du faglig og operativ tjeneste?
Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdelingen i Høvelte er en ud af ni reparationsdelinger, som hører under vedligeholdelsesbataljonen ved Trænregimentet. Vi er bemandet med militært fastansatte medarbejdere, som til daglig reparerer det materiel, der anvendes ved Den kongelige Livgardes kampenheder.

Udover arbejdet på værkstedet, uddanner vi også alle medarbejderne til at indgå i beredskabskampgruppen.

Vores bemanding består af 30 faste medarbejdere, en delingsfører, en driftsbefalingsmand og en driftshjælper. Vi har 2 reparationssektioner med hver deres daglige leder, og en fælles sektionsførerere, 13 motormekanikere, 3 elektronikfagteknikere, 3 våbenmekanikere, en dæk/ smøremand samt en forsyningssektion med 3 forsyningsekspedienter.
Desuden har vi i øjeblikket 3 lastvognsmekanikerlærlinge.

Vi har vores daglige gang på et af hærens bedre udrustede værksteder, og vores hverdag kendetegnes ved opgaveløsning med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed. Vi lægger stor vægt på kvalitet i arbejdet, overholdelse af aftaler, loyalitet og at bidrage til et godt arbejdsmiljø samt egen og kollegaers udvikling.
Om stillingen
Stillingen er en Oversergent stilling, SF/FEKS, men kan besættes af en egnet Sergent

Du skal arbejde tæt sammen med sergenten,( GF/FEKS i reparationsdelingen.) og OKS-1 (FEKS)
Dine primære arbejdsopgaver vil være at lede og fordele daglige opgaver, og i tæt samarbejde med værkstedslederen få reservedelene til vores to værksteder tilvejebragte. Udover at udsøge og bestille reservedele til mekanikerne og udføre controlling på leveringen af reservedele, indgår du som BM i delingens samlede BM kadre, og hvad dette måtte fordre for den militære uddannelse.
Dine nærmeste fortsatte, vil være SF/MEK SSG, samt driften DRBM SSG.

Som militært ansat skal du forvente, at en helt naturlig del af vores tjeneste er deltagelse i øvelsesvirksomhed og i beredskabsdelingen til logistikkompagniet.
Om dig
Du skal være Oversergent, eller Sergent og kunne erklæres egnet til at gennemføre Oversergent uddannelsen (VUT1).

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed, for på den måde at bidrage aktivt til en optimal opgaveløsning.
Dit arbejde er medvirkende til at holde Livgardens materiel og køretøjer kørende. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre opgaverne i høj kvalitet.

Som forsyningsekspedient kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få materiellet tilbage til brugerne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Du har en uddannelse som forsyningsekspedient eller logistikassistent. Du har som minimum kørekort kategori B. Du har erfaring med SAP DeMars (PM og MM) og Office pakken.

Da kompagniet indgår i beredskabsturnus, skal du kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.
Du er, eller kan, sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsføreren, seniorsergent Ian Donald Iversen på telefon 25 10 06 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er den 22. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 22.

Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent