Hæren 06

Lærer til uddannelsesgruppe elektronik i S7 ved 3. Vedligeholdelsesbataljon


Lærer til uddannelsesgruppe elektronik i S7 ved 3. Vedligeholdelsesbataljon, Trænregimentet

Vi har en ledig stilling i S7 ved 3. Vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet som Oversergent/Lærer/Elektronik ved uddannelsesgruppe elektronik.
Vi søger en Proaktiv og engageret faglig dygtig Elektronikfagtekniker / Elektronik-mekaniker(EMEK) med gode evner og erfaring som instruktør
Om os
I S7 arbejder der til dagligt 19 engagerede medarbejdere.
Vi er delt i 4 uddannelsesgrupper som består af uddannelsesgruppe motor, våben, elektronik og forsyning. Vi planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer hærens efteruddannelse af fagligt personel, samt bistår Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse med teknisk indsigt i forbindelse med implementering af nyt materiel.

S7 er Hærens kompetencecenter indenfor faglig viden for faglig/teknisk personel på 1-3 ECH under daglig tjeneste såvel som i INTOPS.
Om stillingen
Stillingen er placeret i S7 ved 3 Vedligeholdelsesbataljon på Aalborg Kaserner. Som EMEK/Lærer ved uddannelsesgruppe Elektronik, skal du selvstændigt kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere undervisningen på tildelte kurser inden for fagområde elektronik og vejlede, støtte og kontrollere tildelte faglærere i disses opgaver.

Og foretage sagsbehandling og rådgivning af myndigheder, enheder og enkeltpersoner indenfor materielspecifikke spørgsmål på elektronikområdet.

Du deltager i Projektimplementeringsgrupper og arbejdsgrupper såvel internt som eksternt på tildelte materielområder.

Du deltager i kontrol- og inspektionsvirksomhed efter Chef/S7 bestemmelse.

Du deltager endvidere i kasernens vagtturnus på lige fod med øvrige ansatte befalingsmænd ved Aalborg Kaserne.
Om dig
Du er udnævnt oversergent og har gennemført videreuddannelsestrin I for mellemledere med tilfredsstillende resultat, eller sergent med kvalifikationerne til at gøre det.

Vi forventer at du er energisk, har et højt fagligt niveau og er god til at samarbejde samt selvstændigt tager initiativ og er ansvarsbevist. At du ikke mindst udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre, med et udpræget ønske om at motivere dine kolleger og kursister og gå foran som ”det gode eksempel”.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer. Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget fagområde.

Det er vigtigt for dig, at levere ”varen” i din tilgang til undervisningen. Du anvender PC og Microsoft Office, specielt Outlook, Powerpoint, Word og evt. excel, da det er en naturlig del af din hverdag.

Du har ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på struktur og præcision i dit arbejde.

Ligeledes er du forudseende i din planlægning og forstår at inddrage forskellige relevante parter i opgaveløsningen således at ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Du er fleksibel og løsningsorienteret, og ser muligheder frem for begrænsninger.

For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du er uddannet Elektronikfagtekniker, elektronikmekaniker eller tilsvarende. Vi ser gerne, at du har fungeret som sektionsfører(SF) i en reparationsdeling eller tilsvarende i en periode.

Det vil ligeledes være en fordel hvis du har været udsendt til internationale missioner som SF.
Du skal have bestået forsvarets fysiske basistest og det er ligeledes en forudsætning, at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt(HEM).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Trænregimentet, Aalborg kaserner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for uddannelsesgruppe elektronik, seniorsergent Michael Lundgaard Holm på telefon: 72 83 76 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Ansøgningsfrist: 21. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1. juni 2019 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent