Hæren 06

Electronic Warefare Operator ved Electronic Warfare Kompagniet hos Efterretningsregimentet.


Electronic Warefare Operator ved Electronic Warfare Kompagniet hos Efterretningsregimentet (genopslag)

Har du styr på teknik, er du fysik robust og trives du med teambaseret opgaveløsning? Så har du måske en anderledes jobmulighed ved EWKMP!

Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger.

Herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm.

Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

EWKMP's opgave er grundlæggende, efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum.

KMP er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere.

KMP er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo.

Vi er en kampstøtte enhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

KMP er kontinuerligt indsat i et eller flere af FSV missionsområder og er generelt en efterspurgt kapacitet.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner.

Mange områder af KMP arbejde og hverdag, er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne.

Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således at opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret af teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed.

Derudover forstår medarbejderen ved EWKMP den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.
Om stillingen
Stillingen som EW operatør er placeret i kompagniets operative delinger, der består af flere mindre Mobile Electronic Warfare Teams, hvor du vil indgå som en fast del.

Din funktion som EW operatør spænder bredt.

Din primære opgave er dog at betjene udstyr, der bistår med indhentningen af elektroniske efterretninger, dette typisk fra en køretøjsplatform.

Du vil løbende blive udlært til og rutineret i funktionen som EW operatør.

Din hverdag vil hovedsageligt bestå af følgende opgaver:
• Arbejde med teknisk udstyr og køretøjer
• Vedligeholdelse af dine soldatermæssige færdigheder
• Fysisk træning

Senere kan det overvejes, om du har evner eller lyst til at blive overført til en vores mere specialiserede delinger.
Om dig
Hvordan du klarer dig i stillingen som EW operatør, afhænger i høj grad af veludviklede kompetencer inden for områderne selvstændighed, ansvarsfølelse og samarbejde.

Erfaring fra lignende stillinger eller anden teknisk baggrund er en fordel, men ikke et krav.

For at bestride stillingen skal du have kørekort kategori B, og gerne kørekort kategori C og E. Du skal have et PC kørekort eller tilsvarende brugerniveau og et godt kendskab til Microsoft Office pakken.

Ligeledes skal du have engelskkundskaber lytte/tale på et forsvarligt professionelt, samt læse/skrive på et begrænset professionelt niveau (niveauerne er fastlagt i forsvarskommando bestemmelse 180-5).

Ansøgere der ud fra den indsendte ansøgning opfylder kriterierne, vil som udgangspunkt blive indkaldt til ansættelsesprøve ved kompagniet i Fredericia.

Denne prøve vil blive gennemført løbende.

Prøven er af ca. 1 dags varighed.

Der gennemføres sproglige tests, test af Forsvarets Fysiske Basiskrav samt personlige samtaler.

En forudsætning for ansættelse er en bestået ansættelsesprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Per Julius på telefon 5089 7696 / EFR-1B-260@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019 og samtaler forventes umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.

Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent