Flyvevåbnet 3

Kryptokustode til Commanders Support Staff i Air Control Wing (genopslag)


Kryptokustode til Commanders Support Staff i Air Control Wing (genopslag)

Vi har brug for dig, der brænder for en alsidig og operativ hverdag. Som medlem i vores team, vil du deltage i, og få ansvar for, vores Control And Reporting Centre (CRC)s kryptoaccount med tilhørende sagsbehandling, planlægning, problemløsning og projektrelaterede opgaver. Synes du det lyder interessant, så send en ansøgning - du er måske vores nye kollega ved Air Control Wing i Karup.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Du vil som kryptokustode være placeret i Air Control Wing, Support Group, Commanders Support Section på Flyvestation Karup. Du bliver tilknyttet Crypto, Security & Signal Element, der blandt andet arbejder med kommunikation, IT, dokumenthåndtering og krypto forvaltning.

Sektionen har derudover mange forskellige arbejdsopgaver, der spænder bredt, så vi lægger vægt på et godt indbyrdes samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil som kryptokustode i Crypto, Security & Signal Element, deltage i den daglige opgaveløsning i elementet, hvor du er på niveau M221, oversergent.

Vi er et nystartet element, der, ud over dig, består af fem engagerede, specialiserede og selvstændige medarbejdere: En seniorsergent, en oversergent, en korporal, en flyveroverkonstabel og en IT-supporter.

Vi er et miks af mænd og kvinder med mange års erfaring – både nationalt og internationalt.

Vi sætter en ære i at levere professionelle løsninger med et højt serviceniveau til chefer og medarbejdere i Air Control Wing.

Vi dyrker Forsvarets grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, fordi vi ved at gode relationer skaber gode resultater.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.

Som oversergent og mellemleder i teamet vil du kunne forvente at få en alsidig hverdag, hvor du både vil have ansvaret for Air Control Wing kryptoforvaltning, samt bidrage til løsningen af diverse udfordringer og projektrelaterede opgaver i sektionen.
Din funktion og opgaveløsningen har stor betydning for løsning af vores nationale opgave med overvågning af Danmarks luftrum og håndhævelse af suveræniteten.

Opgaverne omhandler bl.a.:
• Varetagelsen af funktionen som Air Control Wing kryptokustode for Control And Reporting Centre Ka
rup, der laver suverænitetshåndhævelse og overvåger Danmarks luftrum.
• Udarbejdelse og vedligeholdelse af Air Control Wing kryptocertifikater.
• Assistancen af kryptosikkerhedsofficereren i f.m. oprettelse og vedligeholdelse af kryptoplaner,
bestemmelser, godkendelser og projekter.
• Assisterer kryptosikkerhedsofficereren ifm.sikkerhedsinspektioner.
• Efter direktiv at bidrage til sagsbehandling irt. kryptovirksomheden.
• Indgår, på ordre, i Air Control Wing SITRUM, såfremt aktiveret.
• Udføre Ad Hoc opgaver på nærmere ordre fra daglig leder.

Da vi er en nyetableret, er der mulighed for indflydelse på stillingens indhold, samt mulighed for indflydelse på elementes samlede opgaveløsning.
Om dig
Du har baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.
Du har gennemgået og bestået uddannelsen til oversergent (VMF1 eller VUT1/ML), eller er bedømt egnet til, og indstillet på, at gennemføre uddannelsen i tråd med Flyvevåbnets Policy.

Fagligt:
Vi ser gerne, at du er uddannet kryptokustode og har erfaring med området – men det er ikke et krav, da oplæring vil kunne finde sted.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret.
• Gode engelskkundskaber
• Kørekort B.

Følgende vil være en fordel:
• Uddannet i kommunikationssikkerhed
• Kendskab til de systemer/udstyr krypto anvendes sammen med
Fx: Link 16, TCE-621, FIIN mm.
• Militær sikkerhedsuddannet.
• Kendskab til flyvevåbnet.
• Du er udsendelsesparat og i stand til at begå dig internationalt.

Personligt:
• Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale.
• Du arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt.
• Da du vil få en stor berøringsflade forventes det, at du har gode diplomatiske evner og er god til at
etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
• Du skal kunne inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
• Du anvender PC og Microsoft Office, specielt excel programmer på et rimeligt niveau, da det er en
naturlig del af din hverdag.

Vi tilbyder:
• Et forhandlet funktionstillæg.
• En hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser.
• Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.
• At blive en del af netværket af mellemledere i Air Control Wing.

Men frem for alt: At være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. elementsleder oversergent Michael Sørensen (ACW-SCS-004@FIIN.DK / 2534 7627) eller fungerende sektionschef kaptajn Jesper Sørensen (ACW-SC-004@FIIN.DK / tlf.: 728 45011)

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 26. maj 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres løbende.

Ansættelse: 1. juni 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent