Sagsbehandler og idrætsbefalingsmand i Commander’s Support Staff, Air Control Wing


Sagsbehandler og idrætsbefalingsmand i Commander’s Support Staff, Air Control Wing

Har du lyst til at arbejde i et mangfoldigt team med fokus på bl.a. idræt, militær sikkerhed og koordination af soldaternes INTOPS parathed? Så har vi en mulighed her.
Om os
Air Control Wing overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum døgnet rundt, året rundt. Vi bidrager desuden til gennemførelse af luftoperationer både nationalt og internationalt. I Air Control Wing har vi derfor taget Flyvevåbnets motto "Altid indsat, altid klar" til os, og bruger det som rettesnor for vores hverdag. Vi har hovedsæde i Karup, men har enheder spredt over hele landet i Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Du vil som sagsbehandler være placeret i Air Control Wing, Support Group på Flyvestation Karup. Du bliver tilknyttet den nyoprettede Commander’s Support Staff, der med en spændende og udfordrende dagligdag løser en bred vifte af opgaver. Vi støtter ledelsen ved Air Control Wing med alt fra styringsrelevant information/statistik, personaleplanlægning, støtte ved INTOPS, afholdelse af sygefraværssamtaler og kompetenceudvikling af personellet, adjudantur, sekretærvirke for Ledelsesteamet, kommunikation, militær sikkerhed, idrætsvirke, IT-koordination og sekretariats- og kontaktvirksomhed.

Sektionens mange og forskellige arbejdsopgaver spænder bredt, så vi lægger vægt på et godt indbyrdes samarbejde, teamorientering og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.

Vi tilbyder:
En hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv og private interesser.
Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.
At blive en del af netværket af mellemledere i Air Control Wing.
Men frem for alt: At være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler i Commanders Support Staff er på funktionsniveau M231, seniorsergent.

I udgangspunktet omhandler det:
Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af idrætsvirksomhed. Herunder sagsbehandler du enhedens overordnede strategier, bestemmelser og procedurer, samt videreformidler dette til idrætsorganisationen og enhedens chefer, ledere og øvrigt personel ved hjælp af hjemmeside, briefinger, seminarer m.v.

Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af onboarding, uddannelse og on the job training i relevante soldatermæssige færdigheder (skydning, førstehjælp, idræt) samt kontrol/overblik og koordinering af indsættelsesparathed og administrativ dokumentation for Air Control Wings soldater.

Bistå Air Control Wings sikkerhedsofficer (SIKKOF) som Air Control Wings assisterende SIKKOF.

Du har ledelsesansvar, idet du har en medarbejder (konstabel) til at assistere dig. Her forventes det at du:
- Bidrager med ansættelse og afskedigelse.
- Udfører onboarding, kompetence-/karriereudvikling (udviklingskontrakt og FOKUS bedømmelse) samt intern uddannelse/træning af medarbejder.
- Nedbryder sektionens årsplan og iværksætter opgaver og arbejde (taktisk) for underlagte medarbejder.
- Leder, fordele og prioritere øvrige indkommende opgaver (sager i KESDH, projekter, indsættelser m.m.).
- Forestår input til drift- og uddannelsesbudget i r.t. egen medarbejder.
- Forestår arbejdstids-/ferieplanlægning.
- Forestår godkendelse af rejser og økonomi.

Du skal forberede indsættelse på øvelser og i internationale operationer som kommandobefalingsmand, herunder at deltage i Site Survey/Fact Finding forud for indsættelse internationale operationer/øvelser.

Der følger naturligvis koordinations-, kontrol- og beslutningsansvar med stillingen:
Om dig
Du har gennemgået og bestået uddannelsen til seniorsergent eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen, samt bedømt egnet hertil jf. Flyvevåbnets policy.

Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale.

Da du vil få en stor berøringsflade forventes det, at du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.

Du skal kunne inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Det vil være en fordel, hvis du er uddannet inden for administrationsområdet, eller har erfaring som kommandobefalingsmand.

Du anvender PC og Microsoft Office, specielt excel programmer på et rimeligt niveau, da det er en naturlig del af din hverdag. Herunder forventes det at du kan anvende og kontrollere informationer i DeMars PERSYS samt Captia.

Du er bedømt, eller kan bedømmes, egnet til INTOPS, da det er et krav, at du kan udsendes til internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementsleder chefsergent Kaare B. Nielsen (AIR CONTROL WING-SCM-001@MIL.DK / 728 45051) eller fungerende sektionschef kaptajn Jesper Sørensen (AIR CONTROL WING-SC-004@MIL.DK / tlf.: 728 45011)

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019 og samtaler forventes gennemført løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent