Almen sergent Hæren 1

Skydeinstruktør IKK til 4 Panserinfanterikompagni/II/Jydske Dragonregiment/1 BDE


Skydeinstruktør IKK til 4 Panserinfanterikompagni/II/Jydske Dragonregiment/1 BDE

For dem som KAN og VIL panserinfanteriet.
Om os
Vi er et stående reaktionsstyrkekompagni, der kæmper både opsiddet, afsiddet og en kombination heraf.

Vi råder over 14 CV9035 som primær køretøj, og afsiddet anvender vi alle gruppens våben.
Vi har et godt samarbejde i kompagniet, og alle med en professionel indstilling til virket som panserinfanterist, accepteres!

Kompagniet har adskillige udsendelser bag sig, både samlet og delt.
Om stillingen
Du vil som SKIN IKK i ruder 4, blive ansvarlig for den daglige uddannelse af IKK besætningerne på enkeltvogn. Dette i samarbejde med chefen og KMP øvrige ledelse. Du har ansvaret for den tekniske uddannelse på både tårn og undervogn. Ligeledes vil du blive en stor drivkraft i implementeringen af HTK.

Du er chefens nærmeste sparringspartner og rådgiver indenfor anvendelsen af IKK. Du vil ligeledes skulle indgå et samarbejde med øvrige SKIN i 1 BDE, samt S7 I/GHR.

Du ville skulle stå for planlægningen og sammensætningen af KMP IKK uddannelsen. Dette gælder både den tekniske del, samt den taktiske del på enkeltvogn. På DEL niveau vil du i samråd med chefen planlægge uddannelsen, samt skydeperioder.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent og Skydeinstruktør IKK. Er du ikke det, så indgås der en uddannelsesaftale for, at tilvejebringe disse kompetencer.

Du er et krav du er uddannet IKK-kommandør, og har stor erfaring i en PNINFDEL som i denne rolle.
Du har teknisk indsigt, og interesse for den fortsatte udvikling af IKK våbnet, samt udviklingen indførsel af HTK.

Det er ønskeligt du har erfaring som infanterigruppefører.
Det er ligeledes ønskeligt du er uddannet køreinstruktør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro. Der kan i særlige tilfælde tilbydes fast tjenestested ved en anden garnison. Dette vil i given fald, bero på en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøger.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Toke Bjørnshave på mobiltelefon 41 37 68 34 eller via mail JDR-2B-400A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019 og samtaler forventes umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent