Hæren 06

Forsyningshjælper til Livkompagniet / Jydske Dragonregiment


Forsyningshjælper til Livkompagniet / Jydske Dragonregiment

Er du en dygtig og praktisk anlagt soldat, der ønsker en hverdag med mange forskellige opgaver og gode kollegaer, så er det måske dig, vi søger.
Om os
Livkompagniet gennemfører to gange årligt Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse ved Jydske Dragonregiment og er således den naturlige indgangsvinkel til fremtidig tjeneste i Danmarks bedste kamptropsenheder.

Forsyningssektionen i Kompagniet består af en oversergent der er fører, en sergent der er sanitetsbefalingsmand, en korporal og en konstabel. De tre førstnævnte er besat af kompetente og erfarne soldater, og vi søger derfor nu den sidste medarbejder, der sagtens kan være yngre i tjenesten, end de øvrige.

Vi vil uddanne Danmarks bedste infanterister, og det bidrager kommandosektionen til. Sektionen har fokus på en professionel og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne, hvor alle bidrager til opgaveløsningen.
Om stillingen
Som forsyningshjælper ved Livkompagniet vil du bl.a. få ansvaret for kammertjeneste, ind- og udlevering af ammunition og en række ad hoc opgaver. Forsyningssektionens oversergent og korporal er rigtig dygtige til flere af de administrative ting (herunder SAP), og der er derfor gode vilkår for oplæring i sektionen.

Dine primære opgaver som forsyningshjælper er, at servicere kompagniet og delingerne i den daglige tjeneste og under øvelser.

Du kommer primært til at arbejde under gode kontor/forsyningskammer forhold, men skal også støtte enhederne i felten.
Om dig
Du har gennemført HBU og HRU. Måske har du også erfaring fra anden tjeneste eller erfaring fra det civile, men vi er mere interesserede i din personlighed og indstilling, end i dit CV. Yderligere militær erfaring er naturligvis en fordel, men således ikke et krav.

Du er omstillingsparat, kan arbejde selvstændigt og vise initiativ og du kan med kort varsel gribe nye opgaver. Du skal føle det naturligt at bidrage aktivt til det sociale liv, som er en vigtig del af en travl hverdag.

Det er væsentligt, at du er en praktiker, der kan lide at få noget fra hånden. Der stilles nemlig krav til din selvstændighed og ansvarsfølelse overfor opgaverne, men du belønnes omvendt med frihed under ansvar i takt hermed.

Du har forståelse for at løsningen af dine opgaver påvirker enheden og du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.

Du skal være i besiddelse af B kørekort, og det vil være en fordel, hvis du også har C kørekort.

Det er ønskeligt, at du har ADR uddannelse og truck certifikat. Såfremt du ikke har de ønskede uddannelser, skal du være forberedt på at tage disse, som en del af dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Nicolai på telefon 28 45 32 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. maj 2019 og samtaler forventes afholdt løbende eller umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.05.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent