Almen sergent Hæren 1

Kommandør (sergent) til panserbro ved 2. Panseringeniørkompagni (genopslag)


Kommandør (sergent) til panserbro ved 2. Panseringeniørkompagni (genopslag)

Kan du indgå i et tæt samarbejde i en specialiseret sektion? Har du et flair for mekanik og tunge køretøjer? Så bliv kommandør på en panserbro (PNBRO) !
Om os
2. Panseringeniørkompagni består af to stående ingeniørdelinger, en kommandodeling og et panseret park element (Panserbrovogne og minerydningskøretøjer). Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi har udsendt soldater til alle missioner i nyere tid, været med i alle beredskaber og leveret soldater til nationale opgaver.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Kompagniet er tidligere kendt som ”2. Mekaniserede Ingeniørkompagni”.

Se i øvrigt vores facebook side: 2PNIGKMP.
Om stillingen
Sektionen har i alt 2 x PNBRO og 2 x PNMIRK, samt et antal lastbiler. Vi støtter kompagniet med gennembrydning og overvindelse – og udgøres af nogle af hærens største maskiner.

PNBRO overvinder vandløb og grøfter – og er det eneste køretøj der kan få infanteriet hurtigt herover. Den er teknisk og nørdet. Den er bygget på en Leopard 1 kampvogn og Biber bro.
Besætningen består af en kommandør (dig?) og en kører (Konstabel).

Stillingen er meget uddannelsestung og kræver at man ønsker at blive i stillingen i mindst en årrække. På sigt vil man kunne blive sektionsfører (Oversergent) for sektionen eller blive næstkommanderende for sektionen (Sergent).

Du vil referere til din sektionsfører som er oversergent.
Dit uddannelses behov er: C og CE kørekort, samt kørerinstruktør kursus og på sigt panserinstruktør kursus.
Dit omskolingsbehov vil være: Omskoling til lastvogn med hænger inkl. terrænomskoling, samt omskoling til Leopard 1 undervogn og panserbro. Herudover er behovet for omskolet på kran og spil.
Om dig
Du er uddannet sergent og har stor interesse i mekanik og tunge køretøjer.
Du ser dig selv i nedennævnte beskrivelse:

- Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden.
- Du ved hvad du vil med livet, og ønsker en stabil arbejdsplads.
- Du elsker at udfordre dig selv, og elsker mekanik, teknik og felten!
- Du elsker at få ansvar og kan arbejde selvstændigt med opgaverne.
- Du har mod på at indgå som en del af en besætning sammen med andre specialiserede mennesker.
- Du kan løfte et kæmpe ansvar!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Lars Kristensen på telefon: 72 82 82 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via nedenstående link senest den 14. juni 2019. Der afholdes samtaler løbende.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er ledige og ønskes besat snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.

Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.
Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

14.06.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent