Hæren 06

Gruppefører (Sergent) til 1. Deling ved 2. Panseringeniørkompagni (genpslag)


Gruppefører (Sergent) til 1. Deling ved 2. Panseringeniørkompagni (genopslag)

Er du fører i felten og er du ingeniøruddannet? Kan du samle en gruppe om dig, og motivere dine soldater til at ”gå den ekstra mil”?
Vil du være en del af en erfaren deling i et sammentømret kompagni?

Så bliv gruppefører for 3. gruppe i 1. deling!
Om os
2. Panseringeniørkompagni består af to stående ingeniørdelinger, en kommandodeling og et pansret park element (Panserbrovogne og minerydningskøretøjer). Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi har udsendt soldater til alle missioner i nyere tid, været med i alle beredskaber og leveret soldater til nationale opgaver.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.
Kompagniet er tidligere kendt som ”2. Mekaniserede Ingeniørkompagni”.

Se i øvrigt vores facebook side: 2PNIGKMP
Om stillingen
Delingen består af 3 x grupper med hver deres PMV (Piranha). Delingen har desuden en PMV til delingsføreren og en lastbil med ekstra materiel til NK/DEL.

Delingen overvinder vandløb, gennembryder hindringer, etablerer hindringer, støtter med overlevelse (Feltbefæstning) mv, foruden også at gennemføre kampopgaver (infanteriopgaver)!
Vi skal kunne arbejde samlet og opdelt i grupper, samt i rammen af kompagniet og tæt med infanterienheder. Du vil opleve at enhver dag byder på nye udfordringer, og du vil opdage at der er nyt at lære hele tiden.

Du skal derfor have en god forståelse for taktik på flere niveauer – og forstå at tilbyde dine kapaciteter til flere forskellige enheder, både i rammen af gruppen, delingen og kompagniet.
Din primære arbejdsplads vil være i felten som fører, i garagen som kontrollant og i felten/ klasselokalet som underviser. Vi vægter felttjeneste meget højt, så dine enkeltkæmper færdigheder skal være gode!!
Om dig
Vi søger primært en uddannet sergent. Men, i helt særlige tilfælde vil en overkonstabel eller korporal kunne komme i betragtning til stillingen, ved ansættelse på en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af sergentuddannelsen.

Du kan se dig selv i nedennævnte beskrivelse:

- Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden.
- Du trives sammen med andre mennesker og evner at motivere dine soldater!
- Du er den naturlig fører i felten.
- Du gør alt for dine soldater, herunder: skaber en god stabil hverdag for dem, er forberedt, træffer beslutninger og tager ejerskab.
- Du har naturlig karisma.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Lars Kristensen på telefon: 72 82 82 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via linket senest den 14. juni 2019. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Der afholdes samtaler løbende.
Stillingerne er ledige og ønskes besat snarest muligt. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

14.06.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent