Sergent til uddannelsesenheden


Sergent til uddannelsesenheden

Energisk, engageret og fagligt dygtig sergent søges til Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Syddanmark. Afdelingen varetager det statslige operative overbygningsberedskab i Syd- og Sønderjylland og Fyn og gennemfører desuden uddannelsen af ca. 90 værnepligtige redningsspecialister og ca. 30 sergentelever årligt.
Om stillingen
Stillingen er indplaceret i uddannelsesenheden med primært opgavesæt med tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for elever på Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse i fagene idræt, assistancetjeneste og instruktørvirke. Du skal desuden forvente at skulle indgå som instruktør på værnepligtsuddannelsen når der er behov for det.

Foruden funktionen som instruktør skal du indgå i afdelingens udrykningsvagt på 3. vagthavendeniveau.

Den normale tjenestetid er i dagtimerne men både uddannelsen og, i særdeleshed det operative beredskab, medfører jævnligt tjeneste på andre tider af døgnet.

Stillingen er betragtet som en uddannelsesstilling og ansøgere, som er i gang med akademiuddannelse med henblik på optagelse på officersuddannelsen vil blive foretrukket.
Om dig
Du er sergent i Beredskabsstyrelsen og har erfaring med undervisning og operativ indsats. Du kan lide at undervise og lede værnepligtige i dagligdagen og under vagttjeneste/indsats.

Da du blandt andet skal forestå en del af idrætsundervisningen på sergentuddannelsen vil det være en fordel at du har særlig interesse og gode evner for faget, godt kendskab til forsvarets basiskrav og tilhørende træningsplanlægning samt naturligvis, en god fysik.

Du har gode samarbejdsevner, er kvalitetsbevidst og tager pludselige omvæltninger som en udfordring.

Vi forventer at du har kørekort til kategori C men ser gerne at du har CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for XXXX major XXX XXXX på telefon XX XX XX XX eller på mail XXXXX@XXXX.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er 19. maj 2019 og samtaler forventes afholdt efterfølgende.

Stillingen er til besættelse fra 1. juli 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

19.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent