Missionplanner

Militærassistent til Deputy Commander ved Joint Force Command Norfolk, Virginia, USA


NATO, Joint Force Command Norfolk søger militærassistent (MA) til Norfolk, Virginia, USA

Til alliancens nye Joint Force Command Norfolk søges en stabsofficer til en spændende og udfordrende stilling, hvor både kommunikation, fleksibilitet og planlægning er vigtige kompetencer for den kommende MA. Hvis du ønsker en tjeneste, som stiller store krav til dine personlige kompetencer, dine samarbejdsevner, personlig fremtoning og integritet, så er jobbet som MA måske noget for dig.
Om os
JFC-NF er alliancens nye hovedkvarter med fokus på Nordatlanten og Arktis.

Hovedkvarteret er under opbygning og består af to dele. En NATO del og en amerikansk flåde del. Hovedkvarteret hører under Allied Command Operations (ACO), og er beliggende i Norfolk, Virginia USA.

Stillingen er MA til Deputy Commander (DCOM) og er således placeret i Command Group (CG), der omfatter en amerikansk Commander (COM), en britisk DCOM og en tysk eller spansk Chief of Staff (COS), hver med deres egne støttefunktioner placeret i et forkontor.

Det er en operativ multinational og værnsfælles stab, der ud over CG, består af et Operations Directorate, et Plans Directorate og et Support Directorate opbygget efter J-strukturen.
Om stillingen
Stillingen byder på en særdeles udfordrende og dynamisk hverdag. Du vil arbejde direkte under og i tæt samarbejde med en britisk admiral, der er DCOM JFC-NF.

Din opgave er at assistere admiralen og virke som hans ledelsesstøtte. I DCOM kontor indgår, ud over dig selv, en britisk kaptajnløjtnant og en britisk oversergent. JFC-NF er under opbygning og den første tid vil således være præget af mange forskelligartede opgaver og behov for stor fleksibilitet.

Dine vigtigste arbejdsopgaver er:
- Koordination af alle opgaver ind og ud af DCOM kontor, herunder kommunikation i staben.
- Samarbejde og koordinering omkring JFC-NF opgaver med stabens chefer, sagsbehandlere, foresatte og sideordnede, herunder underlagte direktorater og myndigheder.
- Behandling og udarbejdelse af materialer for DCOM deltagelse i interne og eksterne møde- eller foredragsvirksomhed samt rejse- og sociale aktiviteter.
- Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af DCOM møder.
- Kunne indgå projektarbejder efter DCOM direktiv.
Om dig
Du er en erfaren major/orlogskaptajn og har gennemført Stabskursus II, Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier(MMS) eller tilsvarende uddannelse.

Du har gode analytiske evner, et godt overblik og kan holde mange bolde i luften. Det er vigtigt, at du har talent for at skabe og vedligeholde netværk, at du er serviceminded og at du kan samarbejde med folk med forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Du er fleksibel og har viljen til at lære nyt, tage udfordringerne som de kommer, samt er god til at formulere dig i både skrift og tale.

Kendskab til NATO er ønskeligt og det vil være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste ved en værnfælles stab/NATO-stab.

Du skal være indstillet på, at der til tider vil forekomme et højt arbejdspres, og at du kan agere positivt og fleksibelt i relation til arbejdstider.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret. Der vil i forbindelse med en ansættelsen være mulighed for forhandling af personlige tillæg.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019, og er som udgangspunkt tidsbegrænset til en fireårig periode.

Du vil blive tillagt midlertidigt højere grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn i forbindelse med varetagelse af stillingen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes(i denne stilling COSMIC TOP SECRET) og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Du skal opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner, samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Derudover skal du for at kunne varetage stillingen bestå en engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte NLR, brigadegeneral Steen Ulrich på telefon +1 757 747 3309. Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Hvis du har spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Heino Hansen, telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 21. maj 2019. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført via VTC/Skype i uge 21.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent