Flyvevåbnet 3

Explosive Ordnance Disposal (EOD) specialist på Fighter Wing Skrydstrup


Explosive Ordnance Disposal (EOD) specialist på Fighter Wing Skrydstrup

Kunne du tænke dig at arbejde med eksplosiver og sprængning i en lille specialiseret underafdeling, så er du måske den nye medarbejder vi søger.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder.

Ved WMS forestår vi drift, vedligeholdelse og reparation af våbensystemer til F-16 fly. Herunder også klargøring af ammunition og op -/ afladning af F-16 jagerfly. Vi hører hjemme på Fighter Wing Skrydstrup, en arbejdsplads med ca. 700 ansatte, som er beliggende i nærheden af Haderslev.
Om stillingen
Dagligdagen i afdelingen byder i vid udstrækning på vedligeholdelse og fornyelse af viden, samt færdigheder indenfor ammunitionslære, rydningsprocedurer samt Flyvevåbnets bestemmelsesgrundlag. Du skal derfor besidde en høj grad af omstillingsparathed, faglig stolthed og en naturlig interesse for detaljeret specialist viden på ammunitionslære og ammunitionsrydning.

Du skal fungere som Explosive Ordnance Disposal (EOD) specialist, herunder varetagelse af følgende opgaver:
• Udførelse af Hung Ordnance (våben der ikke har forladt flyets våbenstationer trods initiering) på egne F-16 våbentyper samt luftfartøjer fra øvrige nationer.
• Opnå og fastholde kendskab til F-16 våbentyper og under skydninger på Rømø og Oksbøl skydeterræn kunne assistere operative og materielfaglige myndigheder i forbindelse med opsamling og bortsprængning af ammunition.
• Varetagelse af funktionen som EOD sprængningsleder / hjælper.
• Kunne føre et hold der håndterer simuleringssystemet til jord og luft missiler - i daglig tale Smokey Sam.
• Deltage som CAT assistent under op- og afladning af F-16 samt deltage i klargøring og produktion at F-16 våbentyper, både nationalt og internationalt.
Om dig
Du er konstabel og er fleksibel og nytænkende med gode analytiske og kommunikative evner, ligesom du kan arbejde selvstændigt.

Du er god til at løse flere opgaver på samme tid og under pres og du har gode evner til at skabe samarbejdsrelationer, og er upræget kundeorienteret. Du besidder faglige kompetencer indenfor våben og eksplosiver, og besidder en bred faglig nysgerrighed og interesse for samspil mellem komplicerede våbensystemer.

Endelig ansættelse vil afhænge af dels godkendelse i forbindelse med EOD screening ved Forsvarets personalestyrelse samt efterfølgende tilfredsstillende gennemgang af IGR 520 – sprængningsgrunduddannelse og IGR 411 – CMD grunduddannelse.

Om dine faglige kvalifikationer:
• Du har godt kendskab til Demars.
• Du kan sikkerhedsgodkendes til hemmelig.
• Du kan godkendes til udsendelse i internationale operationer (INTOPS).
• Du har gode engelskkundskaber.

Dine ønskelige kvalifikationer:
• Du er uddannet indenfor og har erfaring med EOD.
• EASA A1, flymekaniker uddannelse eller tilsvarende.
• Kørekort kat. C/E.
• Uddannelse i kvalitetsstyring (ISO 9000).
• ADR bevis.
• Tidligere tjeneste som CAT holdfører eller assistent.
• Gaffeltruck certifikat B.
• KSDH uddannelse (elektronisk sagsbehandling).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Thomas Vahl-Møller på telefon +45 728 49902 eller mail FW-CAT-004@mil.dk. Alternativt kan du kontakte Leder EOD, Sergent Daniel Sørensen på telefon +45 2525 2962 eller mail fw-EOD-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2019. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. august 2019 eller efter aftale med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.06.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent