Hæren 06

Operativ kontorhjælper og IT-mand (Korporal) til 4. Transportkompagni


Operativ kontorhjælper og IT-mand (Korporal) til 4. Transportkompagni

Er du en erfaren soldat, der har lyst til at arbejde i en vekslende hverdag med hhv. daglig administrativ drift og operativ uddannelse, og er du som person servicemindet og indstillet på at tage fat? Så er det dig vi søger.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne. Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Der er tre kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni og 4. Transportkompagni.
Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
Kommandosektionen består foruden kompagnibefalingsmanden, af en efterretningsbefalingsmand, to kontorhjælpere, to kørere og to skytter, og så selvfølgelig korporal stillingen som kontorhjælper og IT-mand.

I dagligdagen vil dine primære opgaver være at støtte kompagniet og delingerne med alle aspekter af det administrative. Det være sig arbejdstid, bookning af rejser, bookning af kurser osv.

Det at du er ansat som KP betyder, at du i kompagnibefalingsmandens fravær forventes at kunne bistå kompagnichefen med administrativ rådgivning.

Grundet kompagniets operative opgave, vil du også indgå som besætning på kompagniets kommandostation, når kompagniet er indsat.
Om dig
Du er udnævnt KP, eller har gennemført korporal uddannelsen og er klar til at blive udnævnt. Alternativt er du klar på at gennemføre korporal uddannelsen kort efter tiltrædelse af stillingen.

Du har erfaring som kontorhjælper. Alternativt et ønsker om en uddannelse, som kontorhjælper i forsvaret.

Du har en naturlig interesse for IT.

Du viser initiativ og tager selvstændigt fat på opgaverne og anvender din arbejdstid bedst muligt. Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt med sans for kvalitet og service. Du er en omstillingsparat person med godt humør.

Du har kørekort til kategori B, og gerne kørekort til kategori C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Peter Allengreen på tlf.: 72 83 65 02

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent