Missionplanner

Forsyningsbefalingsmand til 2. Militærpolitikompagni


Forsyningsbefalingsmand til 2. Militærpolitikompagni, Trænregimentet

Kan du indgå i et operativt værnsfælles miljø, hvor du servicerer dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau og et ubetinget krav til holdning og professionalisme? Har du overblik og er du er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en hektisk hverdag?

Så er du den kommende forsyningsbefalingsmand til 2. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der fire MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.

2 militærpolitikompagni består af tre detachementer og en MP-station og spænder fra maritim indsættelse over livvagtstjeneste til national MP-tjeneste.
Om stillingen
Stillingen er værnsfælles og kan besættes af oversergenter fra alle værn.

Logistik i et operativt miljø er kendetegnet ved en varieret og aldrig kedelig hverdag, hvor samarbejde og gensidig tillid er altafgørende for, at vi kan løse de pålagte opgaver.

Forsyningssektionen ved 2. Militærpolitikompagni består af 3 mand: En oversergent, en korporal og en konstabel. Omgangstonen i sektionen er åben og direkte. Et godt kammeratskab er en væsentlig del af den måde, vi håndterer de mange, forskellige opgaver på.

Du har som sektionsfører ansvaret for, sammen med enhedens næstkommanderende, at være bindeleddet til Militærpolitiets S4 i forhold til opfølgning, drift og nyanskaffelser. Endvidere forventes du, af egen drift, at støtte chefen for 2 MPKMP indenfor det logistiske område samt bidrage til styringen af den logistiske tjeneste ved de tre detachementer og MP-stationen.

Du støtter ligeledes militærpolitiets enheder ved deployering ifm. enten INTOPS eller øvelsesaktivitet.

Du skal forvente deltagelse i øvelser i ind- såvel som udland. Ligeledes skal du være indstillet på at deltage i TRR opstilling til INTOPS.

Du vil indgå i et meget erfarent team, hvor man hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel enhedens medarbejdere samt til de daglige opgaver.

Vi lægger vægt på selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at du bidrager hertil.
Om dig
Du skal være forsyningsbefalingsmand og have gennemført VUT-I for mellemledere.

Det er meget ønskeligt at du har erfaring med DEMARS Myndighedsbeholdning fra stående styrke og at du har gyldigt ADR bevis. Det er en fordel hvis du har lastbil, hænger og truck førerbevis.

Du skal være selvstændig, serviceminded, kvalitetsbevidst og omstillingsparat, da sektionen løser mange forskellige opgaver, i en travl hverdag. Vi lægger endvidere vægt på veludviklede kompetencer indenfor samarbejde, kommunikation og faglighed.

Du skal være selvigangsættende, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed og organisation, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.

Du skal være omstillingsberedt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav til din holdning, samarbejdsevner og professionalisme.

Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som fører og underviser.

Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Trænregimentet Aalborg Kaserner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Kaptajn Nicolai Selmer Andreasen på 7283 7200 eller på mail TRR-MP-200A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ kontormfuldmægtig Anders Malik Larsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs246@mil.dk

Ansøgningsfrist: 31. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Ansættelse: 3. juni 2019 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent