Missionplanner

Hjælp os med at brobygge på veteranområdet i Østdanmark


Hjælp os med at brobygge på veteranområdet i Østdanmark

I Forsvarets Veterancenter er vores mål at sikre en hurtig, sammen-hængende og tværsektoriel indsats overfor de danske veteraner og deres pårørende. Vi har derfor brug for Brobyggere, som kan styrke såvel samarbejdet mellem de eksterne aktører på veteranområdet som Veterancentrets egen behandling af veteranernes sager. Lyder det som noget for dig? Så send os en ansøgning og lad os komme i gang.
Om os
Veterancentret har det samlede ansvar for at forebygge, behandle, støtte og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missio-ner. Veterancentret står også for at koordinere de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministe-riets arbejde med veteranpolitikken. Vi har hovedkontor i Ringsted, men de fleste af vores kollegaer sidder på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark.

Veterancentret er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og hos os får du en arbejdsplads med højt kvalificerede, specialiserede og initiativrige medarbejdere, som engagerer sig i deres arbejde. Stillingen er placeret i en tværgående projektstruktur i Rådgivnings- & Reha-biliteringsafdelingen, der arbejder tæt sammen med Militærpsykologisk Afdeling, Videncentret og staben i Veterancentret.
Om stillingen
I alt hvad Veterancentret laver, har vi blik for slutbrugeren, som er veteranen og dennes pårørende, men for dig er kunderne også de in-terne og eksterne aktører, som du skal hjælpe med at hjælpe vetera-nerne.

Som Brobygger i Veterancentret bliver din opgave at kæde beredskabet omkring veteranerne sammen. Det betyder, at du skal være med til at sikre, at Psykiatri, Kriminalforsorgen, Misbrugscentre, Børnehuse, frivillige organisationer osv. spiller bedst muligt sammen i mødet med veteranerne og deres pårørende. Samtidigt skal du brobygge i Veteran-centrets behandling af akutte personsager, hvor kompleksiteten kalder på flere fagligheder, eller der er behov for sparring og støtte i en ind-sats. Du vil ikke skulle sidde med enkeltsager i længere forløb, men primært være tilknyttet sager i kortere perioder.

Som Brobygger får du mulighed for at udfordre din faglighed i en alsidig hverdag, hvor dine opgaver blandt andet kan omfatte:

- Kortlægning af snitflader og udvikling af relationer og samarbejds-koncepter på veteranområdet
- Facilitering af fyraftensmøder med relevante praksisnære temaer for veteraner og pårørende
- Koordinering, sparring og støtte i sager med akutte og komplekse personhenvendelser

Brobyggerfunktionen består af 3-4 brobyggere og du vil således blive del af et team af dygtige kolleger til sparring og inspiration. Stillingerne er geografisk fordelt på Ringsted og Aarhus, hvorfra du skal dække hhv. Øst- eller Vestdanmark. Der vil derfor være lidt rejseaktivitet forbundet med stillingen.
Om dig
Der er flere uddannelsesmæssige indgange til denne stilling. Det afgørende er, at du brænder for og har erfaring med tværfaglighed, net-værksarbejde og relationsdannelse, for eksempel fra psykiatrien eller det kommunale system, samt kompleks sagsbehandling eller ideelt begge dele.

Du har lyst til at arbejde med systemer og instanser og kan opnå resul-tater ved at arbejde via andre mennesker. Du har samtidigt interesse for de tunge sociale og sundhedsfaglige sager, men formår at slippe dem igen. Gennem dit arbejdsliv har du opnået viden om, hvordan de offentlige instanser adskiller sig fra hinanden og hvilke barrierer, der kan være for et smidigt samarbejde på tværs. Du er nysgerrig på præmisserne i samarbejdet med de frivillige organisationer, og hvordan det frivillige engagement kan kobles til det offentlige system. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til metoder til samskabelse og netværksinddragelse som SOS eller LØFT.

For at få succes som Brobygger skal du evne selvstændigt at fylde rammerne for stillingen ud og kunne arbejde i feltet mellem konkret sagsbehandling og udvikling af relationer på veteranområdet. Som per-son er du nysgerrig, iderig og går til dine opgaver med en ukuelig positiv tilgang. Du er god til at sparre på sager med psykosocialt indhold og kan skabe overblik og tryghed i processen. Du har naturlig respekt for dine kollegaers arbejdsformer og samtidig lyst til at være med til at udvikle nye metoder i deres opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle sær-lige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Vibeke Nordholm Skytte på 7216 3264 eller chef for Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen Thomas Rosenlund Krohn på telefon 7216 3270.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på telefon 7281 9648.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2019, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 23 og 24. Ved samtalen vil du skulle forholde dig til en kort case.

Du kan søge stillingen via linket. Vi beder dig vedhæfte relevante dokumenter som PDF-filer, som bevis for uddannelse mv.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019 eller hurtigst muligt. Du får fast tjenestested i Ringsted eller Aarhus. I din ansøgning bedes du angive hvilket tjenestested, som din ansøgning vedrører.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside, veteran.forsvaret.dk

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent