Hæren 06

Uddannelses- og Stabsofficer ved G7 i stab 1. Brigade


Uddannelses- og stabsofficer ved G7 i stab 1. Brigade

Har du et operativt ”mindset” – og har du samtidig lysten til at udvikle dine kompetencer indenfor uddannelse og udvikling og herved gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade? Så har du nu muligheden for at blive uddannelses- og stabsofficer ved G7 i stab 1. Brigade – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske!
Om os
1. Brigade skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar, og opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

1. Brigades hverdag er præget af et stort antal enhedsafgivelser til NATOPS, INTOPS og beredskaber. Dette er gældende vilkår, men de må ikke fjerne den overordnede fokus fra 1. Brigades primære opgave med at udvikle og uddanne førere og enheder til kamp.

I det nye forlig er 1. Brigade ansvarlig for udvikling og uddannelse af enheder i:
1. Føringsstøttebataljon,
1. Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde,
1. Panserinfanteribataljon/Garderhusarregimentet,
2. Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment,
1. Artilleriafdeling,
1. Panseringeniørbataljon,
1. Logistikbataljon,
ISR-bataljonen, samt
Militærpolitikompagniet.

Uddannelses- og Kapacitetssektionen ledes af en sektionschef (M331). Sektionen består af i alt ti officerer og befalingsmænd og er delt op i et Uddannelseselement og et Kapacitetselementet. Begge elementer ledes til daglig af en major (M331). Uddannelseselementet består af to majorer, to kaptajner og en seniorsergent.

Den opslåede stilling er placeret i Uddannelseselementet, der har følgende hovedopgaver:

Hærens uddannelse og snitflader til Forsvarsakademiet. Koordination med S7 inden for uddannelses-, kursus- og øvelsesområdet. Samarbejde og koordination med 1. Brigades internationale samarbejdspartnere. Afholdelse af Chefkursus, Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus m.fl.
Om stillingen
Du indgår i et team bestående af dygtige og højt dedikerede stabsofficerer, som alle brænder for at skabe de bedste rammer for de enheder, som indgår i brigaden.

Dine primære opgaver kommer blandt andet til at omfatte:
I koordination med brigadens dispositionsenheder, at fastlægge behovet for samarbejde med internationale samarbejdspartnere, herunder behovet for internationale kurser, og deltagelse i international skyde- og øvelsesvirksomhed.

Udgivelse af varsler, foreløbige- samt endelige befalinger. Afholdelse af koordinationsmøder, planlægnings- og erfaringsseminarer. Deltage på diverse planlægningskonferencer og møder med højere myndighed og interessenter. Koordinerer behov og rammer for CH-kursus og SIKU.

Driftsopgaver:
Du skal situationsbestemt kunne virke som stedfortræder for chefen for uddannelseselementet.

Du skal kunne gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområde efter direktiv fra elements- eller sektionschefen, herunder bl.a.:
Virke som projektofficer for en større brigadeaktivitet

Sluttelig forventes det at du selvstændigt kan styre større projekter med udviklings- og uddannelsesmæssig indhold. Du kommer desuden til at have et tæt samarbejde med brigadens dispositionsenheder, som fordrer relations dyrkelse samt indgående kendskab til enhedernes vilkår og uddannelsesmæssige opgaver, således der sikres sammenhæng mellem brigadens og enhedernes opgaveløsning.
Om dig
Du er erfaren kaptajn/major(M322) med operativ erfaring (INTOPS) fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer, og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder. Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade.

Det forventes, at du har interesse for planlægning og drift af uddannelse og kompetenceudvikling, af såvel soldater og enheder. Herunder har forståelse for den samlede operative ramme som 1. Brigade indgår i, og de afledte og forskelligartet uddannelsesvilkår, som er gældende for enheder under 1. Brigade.

Du skal være relationssøgende herunder samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til uddannelsesplanlægning, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du er nytænkende, analytisk stærk og interesserer dig for udvikling indenfor uddannelse taktik og doktrin. Du arbejder målrettet og struktureret, herunder formår at formulere dig klart og kortfattet på skrift. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningsfristen er 23. maj 2019. Der gennemføres samtaler i Holstebro eller på VTC i uge 22. Stillingen er til besættelse 1. juni 2019 eller snarest.

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef for G7 1. Brigade, Frank Lyth, 4132 0451.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent