Søværnet 04

Tekniker og Marinesoldat til støtteskibet HDMS ESBERN SNARE


Tekniker og Marinesoldat til støtteskibet HDMS ESBERN SNARE

Kan du sige JA TAK til: At arbejde et sted hvor stolthed og kammeratskab giver mening i hverdagen?
og arbejde et sted, hvor din faglige dygtighed bliver anderkendt og dine færdigheder som marinesoldat udvikles!

Så er du måske vores nye kollega og besætningsmedlem!
Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med et deplacement på 6.300 tons og en besætning på godt 100 mand.

Vi har i de seneste år blandt andet deltaget i fjernelsen af kemiske stoffer fra Syrien, pirateribekæmpelse, patruljer ved Afrikas Horn, samt øvelser i danske og grønlandske farvande.

Som krigsskib har vi fokus på faglig dygtighed, sømandsskab og militære kompetencer, hvor bl.a. sund kost og fysisk træning er en naturlig del af hverdagen.

Besætningen er aldersmæssigt spredt, og vores baggrunde er meget forskellige. Det giver et dynamisk og spændende miljø, hvor du er meget velkommen til at byde ind med erfaringer, der ikke nødvendigvis kommer fra forsvaret.

Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet. Vi er typisk på havet 130 dage om året.

Kig gerne ind på vores facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad der er vi laver på ESBERN SNARE. www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du bliver en del af skibets Våben og Elektronikafdeling.

Afdelingen består af 18 teknikere, 4 sergenter og 4 officerer. Afdelingen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben systemer, bl.a. artilleri og missiler.

Når vi er til søs, kan du ud over jobbet som tekniker, få opgaver som f.eks. maskingeværskytte, røgdykker eller sygehjælper.

Stillingen indbefatter også daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj.

Krav:

At du kan gennemføre Søværnets basisuddannelse.
At du har svendebrev som automatikteknikker, elektrotekniker, elektriker eller skibs-, lastvogns-, entreprenør- eller landbrugsmaskinmekaniker.

Hvis du har en grunduddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse. Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse.
Om dig
For at Du skal kunne fungere ombord, skal du både have gode menneskelige og faglige egenskaber.

Du skal have en god teknisk forståelse og interesse. Du vil blive en del af afdelingen på marinekonstabel-niveau, og vil derfor have hands on på sektionens materiel.

Vi forventer derfor at:
-du skal være i stand til at løse en opgave selvstændigt og samtidig indpasse dig i et militært system.
-du skal kunne fungere under både fysiske og psykiske vanskelige forhold, hvor dine kammerater og skibet er afhængig af din indsats.
-du er omstillingsparat, og kan forlade en planlagt opgave for at hjælpe en kollega eller træde til i en kritisk situation.

Til gengæld kan du, med et job ombord på ESBERN SNARE og en ansættelse i Søværnet og Forsvaret, forvente masser af udfordringer, oplevelser og udviklingsmuligheder- både faglige og personlige.
Ansættelsesvilkår
ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Premierløjtnant Claus Nilsson på
Mobil 30 16 94 79 eller via mail på D22- K2-VTO@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på telefon 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 2. juni 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent