Hæren 06

Operativ Efterretningsbefalingsmand til II/JDR i Holstebro


Operativ Efterretningsbefalingsmand til II/JDR i Holstebro

Kan du også bedst lide at angribe i tyngdeaksen?
Har du viljen og evnerne til skabe værdi for bataljonens kompagnier i dagligdagen? Og har du modet til at udfordre operationsofficerernes planer?
Hvis du kan sige ja til alle tre, så er du helt sikkert en kandidat hos os!
Om os
II/JDR er udpeget til at være i NATO beredskab i hele 2021. Det betyder, at Hæren kigger på II/JDR, hvis Danmark har brug for at sende en slagkraftig panserinfanteribataljon til en af verdens brændpunkter. Derfor er vi i gang med at bygge en kampbataljon op, der om knap to år skal kunne løse kampopgaver i det fulde spektrum. Det giver prioritet som en del af 1. Brigades samlede opbygning.

Bataljonen består af en stab (hvor du kommer til at være), en uddannelsessektion (S7), et stabskompagni og tre infanterikompagnier.

Staben, består af en administrationssektion (S1), en operationssektion (S3), en logistiksektion (S4) og slutteligt en efterretningssektion (S2); bestående af to efterretningsofficerer og én efterretningsbefalingsmand. I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for, at underafdelingerne kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift – men i særdeleshed også, når vi angriber ud over udgangslinjen. Som stabschef er loyalitet, arbejdsglæde og lysten til at gøre sig umage vigtigt for mig.

I de fleste stillingsopslag ville der her stå noget a la ”attraktiv arbejdsplads”, ”uformel omgangstone” og ”gensidig respekt”. Ved du hvad? Hvis du ringer eller skriver til OS M.E. Helligsø (tlf. 7282 3491 el. JDR-2B-S70C), så vil han gerne give dig nogle perspektiver på II/JDR som arbejdsplads.
Om stillingen
Efterretningsbefalingsmanden ved II/JDR har i udgangspunktet to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i øvelses- og krigssammenhæng.

I den daglige driftsfunktion bidrager alle i staben til at understøtte underafdelingerne og den samlede opbygning af bataljonen. Det betyder, at dine opgaver i dagligdagen vil være meget varierende. Nogle konkrete opgaver i den daglige drift kan være at fungere som assisterende sikkerhedsofficer, støtte med uddannelse af bataljonens efterretningsbefalingsmænd eller øvelsesplanlægning, men i vis omfang også ad hoc opgaver, som du både får lov til at planlægge og udføre.

I krigsfunktionen er du som efterretningsbefalingsmand placeret i centrum af alle beslutninger. Du sidder lige ved siden af bataljonschefen på den fremskudte kommandostation. Herfra bidrager du med at levere rettidige og relevante efterretninger om kamppladsen og bidrager til vurderinger af modstanderens handlingsmuligheder, som bataljonschefen og kompagnierne kan anvende til planlægning og gennemførelse af operationerne.

Forventningerne på kort sigt er, at 2019 er et forholdsvist roligt år for staben, hvorimod 2020 forventes at blive væsentlig mere øvelsespræget frem mod beredskabsperioden. Her vil du skulle kunne deltage i både nationale og internationale aktiviteter.

Samlet set kræver stilingen en stor grad af selvstændighed. Der vil være mulighed for faglig fordybelse og udvikling, hvilket er nødvendigt, da du vil blive bataljonens specialist på visse dele af efterretningsområdet; fx materielkending og militær sikkerhedstjeneste. I kombinationen af de daglige opgaver og opgaverne på ’fremskudt’, lover jeg, at du vil blive både udfordret og udviklet. Stillingen vil uden tvivl på sigt styrke din helhedsorientering, analytiske evner og din faglighed inden for operationer; rød såvel som blå. Jeg tilbyder hertil fleksible arbejdstider samt tid til oplæring og rutinering.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent. Vigtigst af alt er dog, hvilke kompetencer, du bringer med ind i jobbet. Vi forventer, at du:
• Har erfaring fra underafdelingsniveauet. Det behøver ikke at være et infanterikompagni, men det et vigtigt, at du forstår de mekanismer, der er mellem bataljonen og underafdelingerne. Både i dagligdagen og på ’fremskudt’.
• Har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne.
• Har modet til at udfordre operationsofficerernes manøvreplaner. Det kræver lyst til operationer.
• Har gode analytiske evner, tør tænke nyt og en god taktisk faglighed, som du kan bringe i spil.
• Ser dig placeret i bataljonsstaben i en del år. Du vil gerne være specialist, bataljonens kontinuitet, svær af undvære og dyr at erstatte. Men det kræver flere års tjeneste i samme funktion.

Selvfølgelig er det en fordel, hvis du har erfaring i efterretningssporet. Men det er nemmere at lære efterretningssproget og processerne end at give dig analytiske evner, gåpåmod, evnen til at tænke nyt og grundlæggende taktisk forståelse for underafdelingen.

Vi forventer dog, at du er interesseret i at dygtiggøre dig i alle dele af det efterretningsmæssige kredsløb (planlægningen, indhentningen, bearbejdningen og formidlingen).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil i udgangspunkt være Holstebro kaserne. Der kan i særlige tilfælde tilbydes fast tjenestested ved en anden garnison. Dette vil, i givet fald, bero på en individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøger.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef, Christen Starnov, på telefon 4177 3367 eller via mail: JDR-2B-STCH@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent