Flyinspektør


Flyinspektør

OPRÅB!!!!!
Vil du være med til at sikre luftdygtigheden af fly og flyvemateriel inden for Forsvarsministeriets koncern, og synes du, at luftdygtighed er vigtig og udfordrende? Så kan det være, at du er på vej mod en stilling i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, som søger en flyinspektør til Myndighedsafdelingen.
Om os
I Myndighedsafdelingen, der er en del af Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) stab i Ballerup, er vi ansvarlige for at sikre indsigt i lovgivning, internationale og nationale regler vedrørende personel-, informations- og materielsikkerhed samt hensynet til miljøet.

Vi løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder på fagområderne: Luftdygtighed, Informations- og Kommunikationsteknologisikkerhed, Skibssikkerhed, Køretøjssikkerhed, Eksplosivstofsikkerhed, Våbensikkerhed, Arbejdsmiljø samt Farligt Gods transport.

Vi rådgiver i relation til personel-, informations- og materielsikkerhed og udarbejder direktiver og retningslinjer for udøvelse af de forskellige myndighedsopgaver, som FMI er pålagt. Vi planlægger, koordinerer og gennemfører inspektioner samt aktioner til verificering af efterlevelse af love, regler og bestemmelser, herunder at Forsvarets interne forvaltningsgrundlag på området er relevant og effektivt.
Om stillingen
Du får en unik mulighed for at få en central rolle, hvor stabilitet, koordination, struktur, engagement og godt humør er nøgleordene for succes.

Ansvaret for luftdygtighed ved FMI er samlet i Luftdygtighedselementet i Myndighedsafdelingen.

Du bliver en del af Luftdygtighedselementet, hvor vi er travlt beskæftiget med at implementere et nyt luftdygtighedsregime, baseret på European Military Airworthiness Regulations.

Dine primære arbejdsopgaver vil ligge inden for værkstedsforhold og vedvarende luftdygtighed - på myndighedsniveau.

Du vil få en central rolle idet du bl.a. skal gennemføre Airworthiness Review på samtlige af Forsvarets fly. Et dybt kendskab til fly- og vedligeholdelsesdokumentation er derfor en nødvendighed.
Du må derfor påregne en del rejseaktivitet til Jylland, idet Forsvarets fly er placeret i Jylland.

Herudover er du som flyinspektør medansvarlig for:

- Udvikling og udarbejdelse af FMI forvaltningsgrundlag i relation til luftdygtighed.

- Deltage i tilsyn af Forsvarets værksteder og luftdygtighedsfunktioner.

- Planlægning af tilsyn af Forsvarets fly i koordination med Wings.

- Sagsbehandlingen af sager på luftdygtighedsområdet, herunder sagsbehandling og koordinering af aktiviteter i forbindelse med de afvigelser, som du konstaterer under dine tilsyn.
Om dig
Om du har civil eller militær baggrund er ikke afgørende, så længe du har god indsigt i militære eller civile Airworthiness Requirements.

• Du skal have en flyteknisk grunduddannelse til B1/B2 niveau.
• Du har fem års flyteknisk erfaring indenfor vedvarende luftdygtighed.
• Du har kendskab til og god forståelse af Forsvarets flyoperative virksomhed.
• Du har stor indsigt i teknisk dokumentation til Forsvarets fly.
• Du har en god sikkerhedsforståelse.
• Du er tillidsvækkende og har gode samarbejds- og kommunikationsevner, idet du selvstændigt skal gennemføre tilbagemelding til enhedschefer efter hvert gennemført Airworthiness Review.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel og en uformel omgangstone.


Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der vil, alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, være mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som militær ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militær ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet ti udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Peter Vestergaard på telefon 7281 5931.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Conny Ventrup på tlf. 7281 9134.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som eksamensbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent