Juridisk fuldmægtig til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat


Juridisk fuldmægtig til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat

Engageret og løsningsorienteret jurist søges til Ledelsessekretariatet i Hjemmeværnskommandoen.
Om os
Hjemmeværnskommandoens ledelsessekretariat er en afdeling i stabens Koordinationsdivision. Afdelingen består af et koordinationselement, et adjudanturelement og et kommunikationselement. Ledelsessekretariatet består af både militært og civilt ansatte. Ledelsessekretariatets primære opgave er at yde støtte til Hjemmeværnsstabens divisioner og afdelinger, samt at yde rådgivning og vejledning til myndigheder i Hjemmeværnet.
Om stillingen
Som fuldmægtig kommer du bl.a. til at varetage juridiske opgaver. Du bliver den ene af to jurister, den anden er Hjemmeværnets databeskyttelsesrådgiver. Du kommer til at arbejde med sager af varieret kompleksitet, og inden for mange forskellige retsområder, f.eks. erstatningsret, forvaltningsret, personalejura, aftaleret og søret.

Du skal også yde juridisk bistand i forbindelse med eventuelle pressesager samt sager om kommende lovgivnings betydning for Hjemmeværnet. Derudover vil der være juridisk sparring med Hjemmeværnets DPO angående Persondataforordningen. Du skal, ved siden af dit speciale som jurist, endvidere kunne indgå i det dygtige team af sagsbehandlere, der til dagligt håndterer helt generelle sager relateret til ledelsesstøtte, og som ikke har juridisk indhold, enten som selvstændig sagsbehandler eller som en del af et eller flere projekter.
Om dig
Du er cand. jur eller cand.merc.jur eller tilsvarende.

Du kan lide at arbejde med en blanding af generelle og konkrete sager. Derudover skal du have gå-på-mod og gode skriftlige og mundtlige egenskaber.

Vi forventer, at du er samarbejdsorienteret og kan kommunikere faglige og komplekse problemstillinger til personer uden juridisk baggrund. Du forstår at bidrage kvalificeret og konstruktivt ved opgaveløsning i team eller arbejdsgrupperegi. Du har en fleksibel og positiv tilgang til den omskiftelighed, der kan være i opgaveporteføljen for en travl operativ stab.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0% af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Flemming Meinertz på telefon 728 20112, eller via mail: HJK-CHLE@mil.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019.

Stillingen er ledig med tiltrædelse den 1. juli 2019.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.05.2019

Indrykningsdato

02.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent