Almen sergent Hæren 1

Uddannelsesbefalingsmand til G7 ved 1. Brigade


Uddannelsesbefalingsmand til G7 ved 1. Brigade

1. Brigade søger seniorsergent med erfaring fra uddannelsesmiljøet. Stillingen som sagsbehandler til Kapacitets- og Uddannelsessektionen (G7) i staben ved 1. Brigade står klar til besættelse.

Har du kendskab til uddannelse i Forsvaret, brænder du for at arbejde med koordination og planlægning – og vil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, som støtter Chefen for 1. Brigade samt dispositionsenhederne - så er dette jobbet for dig. Du har som sagsbehandler i G7 i 1. Brigade mulighed for at præge den fremadrettede uddannelse i samarbejde med et stærkt team i brigadestaben.
Om os
1. Brigade har, efter 1. januar 2019, hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en medium brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af INTOPS bidrag til bl.a. enhanced Forward Presence (eFP) og indsættelsen af GEFION. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt i staben som med alle underlagte chefer og enheder.

Kapacitets- og Uddannelsessektion, G7, udgør sammen med Hærkommandoen og S7 ved 1. Brigades dispositionsenheder kernen inden for kapacitetsnær udvikling og uddannelse i den nyordnede Hær. Sektionen blev oprettet pr. 1. januar 2019, og du vil være med til at præge måden, hvorpå vi løser vores opgaver.
Om stillingen
Kapacitets- og Uddannelsessektionen består organisatorisk af ti faste medarbejdere. Sektionen er opdelt i henholdsvis et Kapacitetselement og et Uddannelseselement, du vil forrette tjeneste i Uddannelseselementet

Som sagsbehandler i G7 indgår du ikke i det operative hovedkvarter og du vil derfor primært skulle løse driftsopgaver. Helt konkret vil dine hovedopgaver være følgende::
• Koordination af behov for udenlandske kurser og uddannelser.
• Koordination af behov for udenlandske skyde- og øvelsesterræner.
• Ansvarlig for brigadens kursus- og uddannelseskalender.
• Deltager i inspektioner og kontaktbesøg.
• Er ansvarlig for de fysiske rammer i f.m. gennemførelse af CH-kursus, SIKU, kursus for PSN-R og stabsseminarer.
• Er ansvarlig for sektionens aflevering af arbejdstid.

Herudover vil du, sammen med de øvrige medarbejdere i elementet, sagsbehandle forslag fra brigadens myndigheder inden for uddannelse samt løse projektorienterede opgaver med krav om tværgående koordination i 1. Brigade og med øvrige myndigheder.
Om dig
Du er seniorsergent eller har gennemført VUT-II/ML med et tilfredsstillende resultat og kan udnævnes til seniorsergent. Alternativt er du oversergent med udviklingspotentiale, der er villig til at indgå uddannelseskontrakt. Du har erfaring med uddannelsesområdet fra din tidligere tjeneste i en bataljonsstab eller ved en skole. Du har kendskab til stabsprocedurer og administrative værktøjer, herunder eMTEP og SAPS.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister. Du har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. Det er desuden en fordel, at du skriver og taler engelsk med en vis sikkerhed, idet elementet også varetager kontakten med internationale samarbejdspartnere.
Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Frank Lyth på telefon 41 32 04 51 eller kaptajn Henrik Bull på telefon 41 77 33 27.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 23. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

30.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent