Hæren 06

Næstkommanderende i G7 ved stab 2. Brigade


Næstkommanderende i G7 ved stab 2. Brigade

Har du evnerne, lysten og viljen til at arbejde med teknisk- og taktiskudvikling samt uddannelse af soldater og enheder, og trives du i en travl og dynamisk hverdag, hvor der stilles høje krav til selvstændighed og kvalitet i opgaveløsningen - så skal du søge stillingen som næstkommanderende i G7 ved Stab 2. Brigade i Slagelse.
Om os
I det nye forlig er 2. Brigade overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder i panser- og opklaringsbataljonen samt i den lette infanteribataljon. Derudover har brigaden ansvaret for Hærens
Basisuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved GHR og JDR.

2. Brigade er ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer.
Brigadestaben indgå ligeledes som operativ stab under øvelser, som eksempelvis
Saber Knight der afholdes af Danske Division (DDIV).
På det uddannelsesmæssige område er Brigaden ansvarlig for at gennemføre den nye
Løjtnantsuddannelse i samarbejde med Forsvarsakademiet, og har også til opgave at udarbejde dele af en kompetenceudviklingsstrategi for Hærens reserve.
En væsentlig opgave for brigadens G7 er, i samarbejde med øvrige myndigheder og enheder i Hæren, at være med til at sætte strøm til nyt uddannelseskoncept i Hæren med større fokus på on the job training.

G7 sektionen består af otte medarbejdere under ledelse af en sektionschef (M331), en
næstkommanderende (M331), fire kaptajner, en chefsergent og en seniorsergent. Kadren til
løjtnantsuddannelse på 21 normer ligger også under G7 og her ses et tæt samarbejde.

G7 er ansvarlig for følgende hovedopgaver:
Ansvarlig for klargøring og uddannelse af styrkebidrag til større missioner. For nuværende uddanner 2. Brigade styrkebidrag til Irak, Afghanistan og Ukraine

Gennemførelse af løjtnantsuddannelsen.

Facilitering, koordinering og kontrol og med teknisk og taktisknær udvikling inden for opklaring, kampvogne og let infanteri, primært i samarbejde med bataljonernes S7.

Koordinering og udvikling af Hærens Basisuddannelse.

Ansvarlig for udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi af Hærens reserve.

Føre tilsyn og kontrol med den uddannelse der gennemføres ved brigadens enheder.

Indgå i Brigadens hovedkvarter – typisk som del af forbindelsesofficerselementet ved brigaden.
Om stillingen
Som næstkommanderende i G7 kommer du til at indgå i et tæt samarbejde med sektionschefen for G7, samt lederen af løjtnantsuddannelsen vedr. opgaveløsning i sektionen.

Du vil blive ansvarlig for en række større selvstændige sager og projekter i relation til uddannelse samt taktisk- og teknisk udvikling, der rækker bredt ud i Hæren og Forsvaret.

Du vil få ansvaret for den tekniske udvikling af brigadens kapaciteter (kampvogne, opklaring og let-infanteri) i samarbejde med enhedernes S7 samt KUA og FMI.

Du kommer til at lede arbejdet med revidering af HBU STUF, et arbejde der kræver involvering og koordinering med alle Hærens HBU enheder.

Du kommer til at indgå i konceptudviklingsarbejde inden for primært opklaring, kampvognsvåbnet og let-infanteri i samarbejde med S7 samt KUA ved FKO.

Under Brigadens STUPER og STØV vil du indgå i EXCON mhp. at vejlede og tilbagemelde på brigadens dispositionsenheder, inden for taktik, doktrin og stabsprocedurer.

Du kommer til at indgå i G7-teamet, som består af dygtige, ambitiøse og højt motiverede medarbejdere med stor operativ og uddannelsesmæssig erfaring. I sektionschefens fraværd leder du sektionens arbejde.

Den tætte kontakt med enhederne er afgørende for at målrette sektionens arbejde, hvorfor en del af arbejdet som næstkommanderende i G7 vil består i at besøge brigadens enheder under uddannelse og øvelse.
Om dig
Vi forventer at du er udnævnt major M331, eller er en rutineret og erfaren kaptajn der er i gang med MMS eller lignende relevant civil uddannelse. Er du ikke udnævnt major vil en ansættelse ske på uddannelseskontrakt og evt. efter en realkompetenceafklaring.

Du har bred erfaring fra stillinger som stabsofficer, som minimum på NIV III og om muligt med erfaring fra arbejdet i højere stabe eller en styrelse.

Det har erfaring fra Hærens operative enheder og har med gode resultater været
udsendt i internationale operationer, hvilket giver dig forståelse for organisationen og uddannelsesvilkårene ved Hærens enheder.

Du er en teamplayer, der har fokus på det gode samarbejde, også når opgaven er kompleks og tiden er kort.

Du har interesse og erfaring med uddannelse og studie/udvikling.

Du besidder gode kommunikative evner og formår at levere klare budskaber og konklusioner på skrift og i tale.

Du er velbedømt og bredt respekteret både fagligt og som officer og besidder stor personlig autoritet og
udstråling. Du er analytisk stærk, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj
grad af selvstændighed.

Du skal kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav, samt have godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorere de almene krav for ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Thomas Lunau, Chef
for G7 Uddannelsessektionen på mail 2BDE-G7-01@MIL.DK eller telefon 25 66 60 71.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 23 eventuelt via VTC.

Ansøgningsfrist er den 24. maj 2019. Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er kaptajn i gang med MMS eller civil master og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.05.2019

Indrykningsdato

30.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent