Chef for Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Chef for Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Kunne du tænke dig at blive en del af en stor statslig bygherreorganisation, være med til at præge byggeriets udvikling i koncernen og sidde for bordenden på anderledes byggeprojekter? Har du appetit på personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling? Så har vi måske stillingen til dig.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en spændende arbejdsplads med mange eksterne berøringsflader og et stort bygherreansvar. Styrelsen er en del af en stor politisk koncern, hvor dit bidrag i organisationen kan gøre en forskel i hverdagen.

Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en ny organisatorisk enhed med 55 medarbejdere, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og maskinmestre. Afdelingen er opdelt i to sektioner, Vedligeholdelsessektionen og Teknisk driftssektion.

”Hvis man viser vilje og evne til det, så er der mulighed for at arbejde med komplekse og store opgaver, hvorved man får et stort ansvar og beslutningskompetence” citat Torben, vicedirektør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om stillingen
Som chef for afdelingen har du det overordnede bygherreansvar for alle vedligeholdelsesprojekter. Opgaveporteføljen er meget varieret, og der kommer hele tiden nye spændende projekter og udviklingsmuligheder til. I forlængelse heraf vil du få en bred samarbejdsflade i og udenfor koncernen.

Chefvirket strækker sig således fra helhedsblik for de samlede virksomhedsleverancer hen over ledelse af afdelingen samt forhandling med projekternes interessenter, herunder sikker håndtering af kunder og brugere.

Et særligt fokusområde, er at sikre det tværgående samarbejde med andre afdelinger i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, så projekterne gnidningsfrit bevæger sig fra planlægning, udbud, gennemførelse til aflevering.

Du har som chef ansvaret for den samlede portefølje i afdelingen, og det er din opgave at sikre, at sektionerne kommer i mål med opgaveløsningen – både i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Kundeinddragelse i opgaveløsningen er en integreret del af ethvert vedligeholdelsesprojekt.

I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse står kundefokus, integrerede leverancer, faglige fællesskaber, stordrift og indkøbseffektivisering centralt. Som chef for vedligeholdelsesafdelingen, skal du lede og indgå i dette arbejde (sammen med direktionen, øvrige chefer og samarbejdsudvalg) og udarbejde klare handlingsplaner for afdelingen samt eksekvering af disse.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse og erfaring med at planlægge, styre og afslutte større som mindre vedligeholdelsesprojekter.

Du har de nødvendige forudsætninger for at være en drivende kraft og kompetencerne til at motivere, kommunikere og skabe resultater gennem synlig ledelse. Endelig kan du videreudvikle et miljø, hvor kunden, leverancer og eksekvering er i centrum og hvor den interne professionalisme og faglighed prioriteres og videreudvikles.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Det vil være en fordel, hvis du har forståelse for og kendskab til de vilkår og processer, der gælder for offentligt byggeri, og du kan håndtere den interne og eksterne bevågenhed, som vedligeholdelsesprojekter påkalder sig.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og gerne engelsk er ligeledes en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Som ansat på Forsvarsministeriets myndighedsområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Dit arbejdssted er ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses domicil i Hjørring, men du må forvente rejseaktivitet og arbejde udenfor normal arbejdstid. Din afdeling har medarbejdere i Hjørring og decentralt placeret i Ejendomsstyrelsens syv driftsområder rundt i landet.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Torben Gade på tlf. 30 50 10 47. Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ask Ahrens Blicher, på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgning vedlagt CV og andre relevante bilag sendes elektronisk via linket ’søg stillingen’. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 21.

Vi forventer at holde samtaler i uge 23.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

21.05.2019

Indrykningsdato

29.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent