Almen sergent Hæren 1

Genopslag Operationsofficer/EW (G5) (SLA)


Operationsofficer (G5)

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med operativ planlægning og træning af brigadestabe i et multinationalt miljø? MND N opbygger en del af sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en del af planlægningssektionen (G5) i fredstid og indgå i plancentret i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning for indsættelse af og koordination af hærstyrker. MND vil i tilfælde af krise og konflikt føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, herunder en dansk brigade, i operationsområdet.

MND N hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning. Divisionen skal forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur, og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Endvidere forestår MND N uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup. Du vil indgå i G5 i fredstid og den daglige tjeneste, i kriseopstillingen indgår stillingen i Divisionens Fires and Influence Center.

I fredstidstid er du en væsentlig spiller i at sikre divisionens forståelse for egne, foresatte og modstanderens muligheder indenfor det elektromagnetiske spektrum. Divisionen opererer i et miljø, hvor forståelsen for EW kapaciteters indsættelse er afgørende, hvorfor du også forventes at have et tæt samarbejde med G2 og G6. Du må også forvente at skulle medvirke til at opbygge divisionens forståelse for relationen mellem EW og militære cyber operationer.

I forbindelse med den operative planlægning vil du skulle udarbejde planer for indsættelsen af EW kapaciteter, hvad enten det er reel forsvarsplanlægning i rammen af NATO, på øvelser eller til uddannelsesbrug. Du er under den operative planlægning en vigtig spiller i sikre divisionens forståelse for foresattes muligheder indenfor EW, og indgår i et tæt samarbejde med den operative ISR planlægning generelt.

Tjenesten vil være mangfoldig og afvekslende. Den omfatter bl.a. operativ planlæning, deltagelse i stabens interne stabsrutinering, træning af brigader samt daglig drift. Du vil selv kunne påvirke mulighederne for fortsat kompetenceudvikling indenfor specialet, gennem uddannelser og kurser, men også ved eksterne og foresatte myndigheder.
Om dig
Du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau.
Du har igennem din tjeneste erhvervet kompetencerne til at planlægge for operativ indsættelse af elektronisk krigsførelseskapaciteter, til støtte for divisionens og underlagte enheders kamp.

Gennem din hidtidige tjeneste kan du med fordel have erhvervet viden omkring allierede og modstanderens kapaciteter indenfor elektronisk krigsførelse.
Det er en fordel, såfremt du har været tjenestegørende i en underafdeling, specialiseret i anvendelsen af det elektromagnetiske spektrum. Det vil også være en fordel, såfremt du har været udsendt i en international mission, hvor du har brugt dit speciale på kampgruppeniveau eller i foresatte hovedkvarterer.

Du har gennemført VUK BDE og er udnævnt kaptajn.
Såfremt du ikke har gennemført VUK BDE, skal du være indstillet på at gennemføre kurset som en del af din kompetenceudvikling.

Dine kompetencer ligger inden for analyse og planlægning og du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse scenarier og situationer. Du formår at skabe forståelse mellem specialister og generalister. Du er holdspiller, men befinder dig også godt i rollen som teamleder under operative forhold, øvelsesvirksomhed og den daglige tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for G5 oberstløjtnant Brian Nissen. Da G5 arbejder i et mobiltelefonfrit miljø bedes du sende ham en sms med navn og nummer på tlf.: +45 407 407 50, hvorefter han vender tilbage til dig.

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf med henblik på at besætte stilling snarest muligt.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

29.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent