Missionplanner

Erfaren sagsbehandler til Program Optimeret Forsyningskæde


Erfaren sagsbehandler til Program Optimeret Forsyningskæde

Trives du med daglige udfordringer i et foranderligt miljø og er du vant til at navigere blandt mange interessenter? Har du indgående kendskab til projektledelse? Så er du måske vores kommende sagsbehandler, som vi har brug for til effektivisering af Forsvarets forsyningskæde.
Om os
Program Optimeret Forsyningskæde (PROF) er en midlertidig programorganisation i Forsvarsministeriets koncern. Programmets overordnede formål er at optimere og effektivisere forsyningskæderne, herunder at optimere lagerbeholdningerne. Programmet, der skal implementere forbedrede processer, der understøtter en effektiv operativ opgavevaretagelse, arbejder med hele spektret fra planlægning af behov, indkøb, dimensionering og placering af beholdninger til forbrug på de ca. 350.000 aktive materialer Forsvaret anvender.

Programmet er fysisk placeret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup, men har samarbejdsflader til alle styrelser under Forsvarsministeriet. Programmets styregruppe og bestyrelse er alle forankret i Forsvarsministeriets departement.
Vi repræsenterer en bred faglig palette, der skal sikre at alle kerneområder er mødt indenfor det brede spænd af opgaver, vi beskæftiger os med. Vi har høje faglige ambitioner, er nysgerrige og lægger vægt på sammen at skabe synlige resultater.

Programmet forventes at løbe til medio 2020.
Om stillingen
Din hovedopgave vil omfatte materiellogistisk sagsbehandling, herunder udvikling og optimering af koncernens eksisterende forsyningskæde. Sekundært vil du skulle fungere som stedfortræder for projektlederen af PROFs største og mest dynamiske projekt. Du vil desuden periodevis blive tildelt rollen som teamleder for et eller flere af projektets teams.

PROF ledes og styres efter principperne bag Managing Successful Programmes (MSP), og projekterne styres i henhold til Prince2.

Som materiellogistisk sagsbehandler vil dit ansvar ligge indenfor:

• Bred militærfaglig logistisk sagsbehandling af krav, brugerønsker, løsningsforslag etc. der sikrer, at de optimerede metoder og processer understøtter en effektiv operativ opgavevaretagelse.
• Planlægning og tilrettelæggelse af implementeringsinitiativer, herunder som støtte til programmets forandringsledere.
• Support til ledelsen i udøvelse af forandringsledelse og den organisatoriske implementering.
• Udarbejdelse af dokumentation, produktbeskrivelser, rapporter og briefingmateriale.

Som stedfortrædende projektleder vil dit ansvar ligge indenfor traditionel projektledelse og vil blandt andet omfatte følgende opgaver:

• Varetage rollen som projektleder i projektlederens fravær.
• Være projektlederens nærmeste medarbejder og sparringspartner samt deltage aktivt i den løbende planlægning, styring og ledelse af PROF største og mest dynamiske projekt, benævnt ”Afstemningsprocessen” (S&OP).
• Koordinering af projektets grænseflader og samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
• Ledelse og motivering af teamet, med henblik på høj grad af både medarbejdertilfredshed og effektivitet.
• Identificering, analyser og håndtering af udfordringer, problemer og hændelser – herunder også de særlige vilkår og omgivelser, som projekterne eksisterer i samspil med.
• Opfølgning, overvågning og rapportering på fremdrift, risici, målopfyldelse mv.

Der kan påregnes rejser til vores samarbejdspartnere på øvrige tjenestesteder i Danmark.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller en anden relevant civil master, fx i projekt- og/eller forandringsledelse. Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, som har afsluttet MMS ved Forsvarsakademiet eller en tilsvarende relevant civil master, fx i projekt- og/eller forandringsledelse og dermed er klar til udnævnelse i den rette stilling.

PROF tager afsæt i best practice indenfor Supply Chain Management (SCM) i hele programmet, hvorfor erfaring med eller kendskab til SCM blive vægtet i udvælgelsen af kandidater. Hvis du tillige har erfaring med sagsbehandling inden for materiellogistik, vil det være en stor fordel.

Desuden forventer vi, at du er en naturlig planlægger, der forstår at se helheder og overblik uden at miste sansen for detaljerne. Du er struktureret, analytisk, omhyggelig og har stor respekt for deadlines. Vi forventer, at du har evnen til at koordinere, herunder fastholde kollegaer omkring leverancer og tidsfrister, og du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i tilspidsede situationer uden at give køb på din faglighed.

Hvis du har en IPMA certificering, PMI og / eller Prince2 Foundation & Practitioner vil det være en fordel. Erfaring som projektleder i en MSP ramme, samt certificering i MSP og/eller MoB vil også være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte programlederen, oberstløjtnant Kim Astrup på telefon 25 55 20 10, fmi-chpro@fiin.dk eller souschefen, major Peter Johansen på telefon 21 28 67 20, fmi-pro02@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse med forventet udløb medio 2020. Der vil i f.m. stillingsbesættelsen blive meddelt fast tjenested ved FMI i Ballerup.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.05.2019

Indrykningsdato

26.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent