Missionplanner

Administrationsbefalingsmand til Administrationselementet ved Hjemmeværnsskolen Genopslag


Administrationsbefalingsmand til Administrationselementet ved Hjemmeværnsskolen

Vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af Hjemmeværnsskolen kursusaktiviteter? Motiveres du af at opbygge stærke arbejdsrelationer med samarbejdspartnere i hele Hjemmeværnet?
Kan du svare ja til dette, skal du søge denne stilling.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution inden for udvikling og uddannelse for Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi er first mover på det pædagogiske område inden for læring, og anvender de nyeste teknologier til blended learning.

Kulturen på skolen er uformel, og vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt og tingene indimellem skal gå stærkt.

Vi lægger stor vægt på medarbejderes udvikling og trivsel, og der er gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med kollegerne.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, idet vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, som drives af lyst frem for pligt. Det sætter krav til vores medarbejdere og samarbejde, der er baseret på anerkendelse ledelse.

Administrationselementet ved Hjemmeværnsskolen er en del af driftssektionen, og varetager al planlægning af kurser for Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Administrationselementet arbejder selvstændigt med både planlægning og drift af Hjemmeværnsskolens kurser.

Opgaveløsningen gennemføres situationsbestemt og fleksibelt, hvor der er behov for koordination på tværs i hele Hjemmeværnsskolen, og du og dine medarbejdere vil være omdrejningspunkt for kursusvirksomheden.
Om stillingen
Stillingen er en nyoprettet stilling.

Du vil lede den daglige drift af administrationselementet, og du kommer til at indgå i et nært samarbejde med skolens kursusledere og sektionschefer om koordination af ressourcer til anvendelse på Hjemmeværnsskolens kurser.

Du vil endvidere skulle virke som sikkerhedsofficer for Hjemmeværnsskolen og øvrige sagsbehandlingsopgaver indenfor eksempelvis etablissement, logistik herunder Forsvarets anvendelse af diverse ressourcestyringsværkstøjer.

Den daglige arbejdstid vil være forudsigelig. Du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen og mulighed for afspadsering.

Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Der vil være perioder med højt aktivitetsniveau, hvorfor det kræver, at du er omstillingsparat.

Stillingen som leder af administrationselementet vil passe til den fleksible, analytisk velfunderede og strukturerede befalingsmand.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, der er vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin-II. Du har en solid uddannelsesmæssig erfaring fra den operative struktur.

Det er en fordel, såfremt du har forrettet tjeneste som faglærer eller lærer på en af Forsvarets skoler, og har virket som leder for militære og/eller civile ansatte.

Du har interesse for uddannelsesplanlægning, og vil gerne være med til at forfølge Hjemmeværnsskolens visioner om, at udbyde den bedst mulige uddannelse for Hjemmeværnets soldater.

Det vil endvidere være en fordel, såfremt du har virket som sikkerhedsofficer eller sikkerhedsassistent, har erfaring i brug af MS-officepakken og dokument- og arkiveringssystemet KESDH samt kendskab til Demars og eMTEP.

Det er ønskeligt, at du har beskæftiget dig med sikkerhedsrådgiverordningen for transport af farligt gods indenfor Forsvarets område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nymindegab.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Drifssektionen major Jens Christian Bang Nielsen på telefon 40 68 86 94.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019. Vi forventer, at afholde samtaler i uge 23.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen (HVS) udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Nymindegablejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

25.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent