Søværnet 04

Bager til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT (Genopslag)


Bager til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT (Genopslag)

Marinekonstabel, bager søges til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre i Korsør.

Om os
IVER HUITFELDT er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets nyeste, sejlende enheder.

Fregatterne har et varieret sejladsmønster med fokus på indsættelse i Internationale missioner og færdiginstallation. Da dette nu delvis er færdigt, er vi under FVK (Forsvarets Fælles Kommando), hvilket gør, at vi kan koncentrere os om træning og opkøring.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser, efteruddannelse og mulighed for øvelsessejladser og udlån til INTOPS på andre fregatter.
andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.


Om stillingen
Du vil blive en del af proviantsektionen, som består af elleve menige, en befalingsmand og en logistikofficer.

Du skal forrette daglig tjeneste som bager/kabysgast under PRB ansvar og deltager i tilberedningen af såvel den varme som den kolde mad samt fremstilling af brød og konditorvarer.

Du skal deltager i rengøring af alle rum tilknyttet forplejningssektionen.

Endvidere skal du deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne. Deltager i optællingen af proviant samt materiel.

Du skal indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn, samt indgår i kabysvagten med øvrige ombordværende kabysgaster udenfor basehavn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og ønsker. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.


Om dig
Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. I besætningen er der ikke langt fra høj til lav, derfor tager du selv initiativ og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Kvalifikationer
Uddannelse:
Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.
Krav om civil uddannelse: bager

Helbredskrav:
Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.

Ønskelige:
Uddannet i TMG og/eller LMG.
Truck B certifikat
Kran D certifikat.
Uddannet røgdykker.
Jr. medic
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte proviantregnskabsfører sergent Kenneth Hyldgaard Christensen på mail D21-K3-PRB@mil.dk. Alternativt kan seniorsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30 16 94 14 eller via mail: D21-K3-BM@mil.dk.

Alternativt CSG John Rasmussen SAK bemanding, mail sca-k-bem02@mil.dk eller telefon 7285 7522.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 22. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 22 - 23.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.05.2019

Indrykningsdato

23.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent