Hæren 06

Chef for 4. Transportkompagni i 1. Logistikbataljon


Chef for 4. Transportkompagni/1. Logistikbataljon

Formår du at udstikke retningen med en tydelig og synlig ledelsesstil? Kan du koordinere enhedens indsats? Er du den motiverende drivkraft i føringen af et operativt Transportkompagni? Så har vi stillingen til dig!
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserne og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidigt det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsynings-, sanitets-, transport- og bjærgningstjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af tre faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt et designeret vedligeholdelseskompagni. Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdig-heder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et miljø med højt engagerede soldater, der brænder for deres speciale.

Du er ansvarlig for at opstille, bemande og uddanne et operativt Transportkompagni. Dette kræver, at du er fremsynet og har øje for den operative opgave, men også for hvervning af og udvikling af kompagniets personel. Du skal desuden tilsikre kvalitet og sammenhæng i kompagniets uddannelse, samt forståelse for kompagniets anvendelse.

Hverdagen er tempofyldt og indebærer mange forskellige aspekter. Du vil blive udfordret både ledelsesmæssigt og planlægningsmæssigt.

Du skal indgå i 1. Logistikbataljons chefgruppe og forventes at bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Jobbet tilbyder mange forskellige aspekter, og du vil blive udfordret planlægnings- og ledelsesmæssigt. Du vil høste erfaringer, der efterfølgende vil gøre dig attraktiv til stillinger på bataljonsniveau eller højere.
Om dig
Du er enten kaptajn, og har dermed gennemført VUTI/L eller VUK, eller en erfaren premierløjtnant, som har gennemført, eller er i gang med, VUK, BDE.

Du skal have en baggrund fra logistiktropperne, gerne som transportdelingsfører og måske næstkommanderende i et kompagni.

Du brænder for at være leder, har en anerkendende tilgang til personellet og du har samtidig handlekraft og evner tydeligt at kommunikere krav og forventninger. Du er opsøgende og deltager gerne i aktiviteter, der er med til at udvikle andre personer og enheder i bataljonen. Du har gode samarbejdsevner og erkender, at gode resultater udelukkende opnås af et godt og velfungerende team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Bataljonschef, Oberstløjtnant Brian Busk, TRR-1B-CH@FIIN.DK, 2060 7285.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfrist er torsdag den 9. maj 2019. Samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb
Stillingen ønskes besat den 1 AUG 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Operationsofficer/S3/1LOGBTN
- Chef/S7/2LOGBTN
- Chef/2HBUKMP/2LOGBTN
- Næstkommanderende/3VEDLKMP/3VEDLBTN
- Kontaktofficer/GSE
- Operationsofficer/OPS/LMPCC
- Chef/1MPKMP/MP
- Militærpolitiofficer/1MPKMP/MP
- Logistikofficer/Multinational Division North (Adazi, Letland)

Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.

Om 1. Brigade
1. Brigade er hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar. Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling, en ISR-bataljon og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har vær-nepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.05.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent