NIELS JUEL søger en kaptajnløjtnant til at lede fregattens operationsdivision.


NIELS JUEL søger en kaptajnløjtnant til at lede fregattens operationsdivision.

NIELS JUEL søger en kaptajnløjtnant til at lede fregattens operationsdivision. Operationsofficeren er ansvarlig for fregattens taktiske planlægning, føring og udvikling.
Er du en erfaren og ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at være med til at udvikle Forsvarets skarpeste maritime kampenheder? Har du de rette ledelsesmæssige værktøjer og visioner til at stå i spidsen for en division bestående af kompetente ledere og fagligt højt kvalificerede specialister? Så kan det være at det er dig, som skal være leder af den største division om bord i fregatten NIELS JUEL.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten NIELS JUEL blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om moderne teknologi. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster. Fregatten indgår på nuværende tidspunkt i en fransk hangarskibsgruppe sammen med en række internationalesamarbejdspartnere, og med hangarskibet CHARLES DE GAULLE i spidsen.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø og en høj grad af faglig udvikling. Dette opnås efter vores opfattelse bedst gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag, hvor der også er plads til et smil på læben.
Om stillingen
Du bliver en del af skibsledelsen og dermed en bærende del af skibets beslutningskraft og organisation. Operationsofficeren er primær ansvarlig for, at NIELS JUEL leverer professionel og kompetent effekt i den operative opgaveløsning. Dette indbefatter såvel planlægningsfasen forud for en operation eller en øvelse samt under og efter operationen/øvelsen.

Som operationsofficer skal du kunne holde mange bolde i luften samtidig, være fremsynet og udviklingsorienteret. Du er derfor altid velforberedt men samtidig omstillingsparat og klar til at iværksætte alternative planer. Du forstår at lede gennem ledere og anvende dine medarbejdere til opnå skibets målsætninger.

Som en del af skibsledelsen bliver du pålagt en række administrative opgaver, og du har et personaleansvar over for operationsdivisionen. Det er afgørende, at du udviser synlig og anerkendende ledelse med stor fokus på samarbejde, delegering af opgaver og effektivitet i din division. Det forventes endvidere, at du evner at inddrage dine kollegaer i skibsledelsen, når opgaver går på tværs af divisioner.

Jobbet må forventes at indebære rejser og mødevirksomhed med såvel nationale som internationale samarbejdspartnere og deltagelse i arbejdsgrupper mv., hvor der stilles krav om et højt fagligt operativt indhold.

Du bliver den vigtigste sparringspartner og rådgiver for chefen i alle operative forhold og aktiviteter. Fregattens operative evne afhænger af, at der er et samspil mellem de avancerede våbensystemer, mandskabet der betjener systemerne og de indarbejdede taktiske procedurer. Det er din opgave at sikre dette samspil.
Om dig
Du har gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at gå i samme retning - ikke kun i din egen division, men i hele enheden.

Det forventes at du:
Har initiativ, er udviklingsorienteret og evner at gøre idé til virkelighed.
Har en solid operativ baggrund og en dyb taktisk forståelse. Det forventes at du er velfungerende under pres og i perioder kan arbejde i et højt tempo samtidig med at du bevarer overblikket og fornemmelsen for dine medarbejdere.
Er afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram med periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Evner at lede med empati, og effekt.
Er fleksibel og har en løsningsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Kvalifikationer
Krav:
Du har gennemført Taktisk Officerskursus i Søværnet eller tilsvarende i udlandet.
Tidligere tjeneste som taktisk officer i 2. Eskadres DIV 21 eller 22.

Ønskeligt:
FOST erfaring.
VCH erfaring fra DIV 21 eller 22.
Skibschef i DIANA-kl.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have blåt bevis.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør, hvor du vil få fast tjenestested.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 28. april 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og eventuelt indkalde til samtale. Samtalerne gennemføres som VTC i uge 19/20 henset til NIJU nuværende aktiviteter.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1.juni 2019 eller snarest muligt herefter. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver KL Kasper Klaus Flinker Ladegaard på FIIN mail: D21-K1-OPO, eller chefen for Fregatten NIELS JUEL, KK Michael G. Landmark på tlf.: +45 7285 4350, FIIN mail: D21-K1-CH.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent