Viceafdelingschef for Policy i Forsvarsministeriet


Viceafdelingschef for policy til Afdelingen for Sikkerhedspolitik og Operationer

Brænder du for sikkerhedspolitik og strategisk problemløsning?

Vil du indgå i et stærkt ledelsesteam i Afdelingen for Sikkerhedspolitik og Operationer, hvor Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik udvikles, hvor forsvarsstrategiske tanker tænkes, og hvor Danmarks optræden på det forsvarspolitiske område i NATO, EU og Norden formuleres og planlægges?
Om os
Afdelingen for Sikkerhedspolitik og Operationer består aktuelt af en afdelingschef, en viceafdelingschef og tre kontorer (i alt ca. 35 medarbejdere): Kontor for Sikkerhed og Cyber, Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik samt Kontor for Stabiliseringsindsatser og Operationer.

Afdelingen har ansvaret for Forsvarsministeriets overordnede forsvars- og sikkerhedspolitik, herunder for sager vedrørende:
- NATO, herunder policy, forsvarsplanlægning, kapaciteter, det nukleare område, struktur m.v.
- EU, herunder CSDP og bidrag til Frontex.
- Nordisk samarbejde på forsvarsområdet (NORDEFCO).
- FN.
- OSCE, herunder våbenkontrol.
- Cybersikkerhed.
- National sikkerhed og sikkerhedsspørgsmål.
- Efterretningsområdet.
- Sikkerhedspolitiske forhold og operationer i Arktis.
- Politiske aftaler vedrørende Forsvaret, herunder bl.a. forsvarsforliget 2018-2023.
- Indsættelse af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet internationalt og nationalt, herunder i Østersøen, Nordatlanten og Arktis.
- Krisestyring.
- Forsvarsministeriets støtte til andre myndigheder, fx politiet.
- Internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning (bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden).
- Forsvarsattacheområdet.

Afdelingen har desuden ressortansvaret for og fører tilsyn med Forsvarskommandoen, herunder bl.a. udviklingen i de enkelte værn og på specialoperationsstyrkeområdet, og Forsvarets Efterretningstjeneste. Afdelingen bidrager også med faglige aspekter af koncernstyring, herunder bl.a. i forhold til forligsimplementering, mål- og resultatplaner, materielinvesteringer, prioriteringsoplæg, tilsyn og prioriteringsdirektiver.

Afdelingen arbejder tæt sammen med øvrige dele af departementet, Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og andre underliggende myndigheder samt med andre ministerier, herunder særligt Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Finansministeriet.

Medio 2019 overtager afdelingen ansvaret for fire styrelser i Forsvarsministeriets koncern; Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Efterretningstjeneste. I den forbindelse udvides afdelingen fra tre til i alt fire kontorer, idet Kontor for Beredskab og Hjemmeværn flyttes til afdelingen. Samtidig oprettes stillingen som viceafdelingschef med ansvar for at drive og udvikle policy-området. Afdelingen vil således have to viceafdelingschefer med ansvar for hhv. policy og operationer.
Om stillingen
Som viceafdelingschef for policy får du ansvar for policy-området, inklusiv NATO, EU og det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) samt ”outreach” til særligt prioriterede allierede og partnere, herunder USA, de nordiske og baltiske lande samt Østersø-regionen generelt. Østersøen og cyber vil være særlige prioritetsområder. Viceafdelingschef for policy vil endvidere få ansvaret for rammesættende policy for den strategiske udvikling af Forsvaret, herunder bl.a. ift. NATO og NATO’s forsvarsplanlægning, og Forsvarets Efterretningstjeneste med afsæt i de styrelsesspecifikke fagkontorer herfor.

Som viceafdelingschef for policy vil du referere til chefen for afdelingen samt indgå i afdelingens ledelsesteam (bestående af afdelingschefen og de to viceafdelingschefer). Kontorcheferne i Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik (SFS) og Kontor for Sikkerhed og Cyber (SSC) vil referere til viceafdelingschef for policy.

Tempoet i afdelingen er højt, og opgaveløsningen vil ofte fordre arbejde uden for normal arbejdstid. Arbejdsopgaverne vil være dynamiske og udfordrende. Opgaverne forbundet med stillingen vil indbefatte en del rejseaktivitet.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse og er professionel, målrettet, initiativrig og kan formulere dig kort, fokuseret og koncist på dansk og engelsk. Du har indgående forståelse for politiske problemstillinger og policy, har gode analytiske evner og har arbejdet med ministerbetjening. Du kan arbejde under pres og har en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og tider, herunder fleksibilitet i forhold til med kort varsel at kunne stå til rådighed, hvis der opstår behov, fx i forbindelse med rejser, mødeaktivitet og andet.

Du har ledelseserfaring på niveauet og gerne erfaring fra internationalt samarbejde inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det vil være en stor fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets koncern.

Det forventes dertil, at du tænker strategisk og finder løsninger på problemer med mange modsatrettede hensyn, er udadvendt, har gode samarbejdsevner og kan skabe netværk både nationalt og internationalt.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, og der er mulighed for, at ansættelsen kan være på åremål.
Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist er den 7. maj 2019.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Kasper Høeg-Jensen på +45 21 66 51 97. Hvis du har spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte chefen for Bemandingssektion 1, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, major Anton Dinsen-Andersen på +45 3266 5633.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

07.05.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent