Fuldmægtig til Ledelsessekretariatet


Fuldmægtig til Ledelsessekretariatet

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse søger en dedikeret medarbejder, der kan indgå i Ledelsessekretariatets kommunikationsteam. Vi tilbyder udfordrende opgaver, stort ansvar og et bredt netværk såvel inden for som uden for organisationen.
Om os
Du bliver en del af styrelsens ledelsessekretariat. Her er vi 14 medarbejdere, som bl.a. har ansvar for støtte til direktionen, at udarbejde strategi, at håndtere aktindsigtssager, pressehenvendelser, kommunikationskampagner både på ministerie- og styrelsesniveau, kundekommunikation og forandringskommunikation.

Vi har en uformel omgangstone, hvor den daglige trivsel og dialog prioriteres højt.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse står for varetagelse af Forsvarets ejendomme, herunder byggeri og facility management i forsvaret. Vi er ansvarlige for Forsvarsministeriets miljø- og energiarbejde samt for naturforvaltningen på forsvarets arealer. Vi er 525 medarbejdere fordelt på kaserner, flådestationer og flyvestationer m.m. i hele landet.

Hos os er mennesket i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vores medarbejdere.
Om stillingen
Du skal tage del i kommunikationsteamets løbende opgaveløsning, herunder at skrive nyheder, håndtere pressehenvendelser, tage kontakt med bureauer og trykkerier, fotoopgaver, korrekturlæsning mm. Derudover kommer du til at arbejde med at opbygge ny struktur på vores inter- og intranet, samt indgå i samarbejder på tværs af Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne på kandidatniveau og gerne erfaring fra lignende stilling.

Du arbejder metodisk, vedholdende og har gerne systemindsigt. Du er god til at skrive til online medier og har gerne erfaring med video.

Du har stærke analytiske evner og er god til at skabe struktur i opgaverne, så vi også kommer i mål, når det går stærkt.

Som person falder det dig naturligt at tage ansvar, opsøge udfordringer, vise mod og gå foran i løsningen af opgaver og have konstruktive forslag til løsning af problemstillinger.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Hjørring.

Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0% af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet Jan Boll Jespersen på telefon 72 81 30 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 18.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent