Sagsbehandler til etablissementsområdet i Hjemmeværnskommandoen


Sagsbehandler til etablissementsområdet i Hjemmeværnskommandoen

Vi har brug for en erfaren sagsbehandler til en tidsbegrænset deltidsstilling på 20 timer om ugen i Logistikafdelingen.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriet med ansvaret for den overordnede styring af Hjemmeværnet.

Logistikafdelingen varetager sagsbehandling vedrørende anskaffelse, drift og udfasning af materiel og IT samt tilvejebringelse og drift af etablissementer til Hjemmeværnet. Afdelingen er præget af en høj faglighed indenfor specialerne og med gode muligheder for sparring medarbejderne imellem for at levere gennemtænkte løsninger.
Om stillingen
Du bliver afdelingens primære sagsbehandler på etablissementsområdet og skal herunder:
• Behandle forslag til og indretning af nye domiciler til Hjemmeværnets underafdelinger.
• Rådgive Hjemmeværnsledelsen og Hjemmeværnets myndigheder om ydelser fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
• Forhandle om leverance af diverse ydelser med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
• Varetage kontakten til Ejendomsstyrelsen inden for det faglige område samt initiere mødevirksomhed mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets myndigheder og enheder.
• Kontrollere leverancen af ydelser fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
• Deltage i rådgivning af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i relation til den fysiske militære sikkerhed i koordination med Hjemmeværnskommandoens sikkerhedsofficer.

I medfør af ovennævnte opgaver må der forventes en del rejseaktivitet inden for Danmarks grænser.
Om dig
Du har en kontoruddannelse suppleret med fire fag fra akademiuddannelsen eller tilsvarende.

Du har et godt kendskab til Forsvarsministeriets område og særligt koncernens drift af etablissementsområdet. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Hjemmeværnet og de særlige betingelser, der gælder for arbejdet i og med en frivillig organisation.

Vi forventer, at du har interesse for etablissementsområdet og kan se muligheder i krydsfeltet mellem brugerønsker, krav til fysisk sikkerhed og gældende arbejdsmiljølovgivning. Alt sammen med et skarpt driftsøkonomisk blik.

Det er et krav, at du har kørekort til almindelig bil (kategori B).
Ansættelsesvilkår
Der er tale om tidsbegrænset stilling på halvandet år. Stillingen er på 20 timer om ugen med fast tjenestested i Vordingborg.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hjemmeværnskommandoens Logistikafdeling, oberstløjtnant Keld Madsen på telefon 41 90 63 63 eller mail: HJK-CHLOG@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2019 og samtaler forventes gennemført den 8.-10. maj 2019. Stillingen er ledig til besættelse den 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.05.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent