CISO TIL NY ENHED I FORSVARSMINISTERIET


CISO TIL NY ENHED I FORSVARSMINISTERIET


Har du format til at lede Forsvarsministeriets nye enhed for Cyber- og Informationssikkerhed?
Om os
Koncern Cyber- og Informationssikkerhed er en ny afdeling i Forsvarsministeriet.

Du bliver som afdelingschef (Chief Information Security Officer) for området den øverst ansvarlige for, at cyber- og informationssikkerheden i Forsvarsministeriet forvaltes tilstrækkeligt og forsvarligt. Du skal være en spydspids for cyber- og informationssikkerhed i Forsvarsministeriet og være i stand til gennem din ledelsesstil at bringe området længere frem i hele koncernen på en inddragende måde, der sikrer, at flere andre også tager ansvar for området.
Om stillingen
Det bliver dit ansvar at sikre, at koncernledelsen kender cyber- og informationssikkerhedstilstanden i koncernen, at området løbende bliver styrket, og at koncernledelsen kan se effekten af investeringer i cyber- og informationssikkerhed. Du får til opgave at opbygge en handlekraftig afdeling i Forsvarsministeriet, der forventes at få 3 centrale enheder:
- Tilsynsenhed
- Planlægningsenhed
- Centre of Excellence

Du skal være i stand til at vejlede koncernledelsen i at træffe beslutninger ud fra et cyber- og informationssikkerhedsmæssigt perspektiv på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og sætte mål for sikkerhedstilstanden. Derudover skal du kunne lede andre ledere og inspirere medarbejdere over, sidestillet med og under eget organisatorisk niveau til at følge principper og vejledning, navnlig set i lyset af at det daglige ansvar for cyber- og informationssikkerhed fortsat ligger hos styrelsescheferne.

Som CISO har du både strategiske og operationelle opgaver. En meget væsentlig opgave er, at sætte rammer for og støtte styrelsernes arbejde med cyber- og informationssikkerhed, herunder sikre, at der bliver udarbejdet koncernfælles politikker og retningslinjer, som er afstemt med koncernledelsen, og at området forvaltes med tilstrækkelige ressourcer og de fornødne kompetencer.

Hovedopgaverne i rollen som CISO er:
- Udvikle og vedligeholde cyber- og informationssikkerhedsstrategien
- Etablere og vedligeholde cyber- sikkerhedsorganisationen
- Sætte rammerne for udvikling af koncernens Security Operations Center
- Udvikle model for synliggørelse af ressourceforbruget
- Udvikle og håndtere rekruttering og talentstrategi
- Håndtere sikkerhedshændelser
- Risikostyring
- Rapportering til koncernledelsen og interessenter
- Sikre koordinering med styrelser

Du bidrager til en sikker koordination og opgavevaretagelse på tværs af koncernen. Det omfatter også effektive sagsgange og en sikker ministerbetjening med en forvaltningsmæssig korrekt opgaveudførelse.

Du indgår i koncernens topledelse og refererer direkte til Departementschefen.

Vil du vide mere om Forsvarsministeriets strategi på området, så læs her:
https://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Forsvarsministeriets-informationssikkerhedsstrategi-2018-2020.pdf
Om dig
Du har ideelt set en relevant videregående uddannelse inden for IT eller tilsvarende uddannelse.

Du er en erfaren leder med stor personlig og professionel integritet og med indsigt i cyber- og informationssikkerhedsområdet, og du har erfaring med at arbejde helhedsorienteret med risikostyring. Du skal kunne håndtere forskellige interessenter med forskellige baggrunde, interesser, daglige opgaver og skiftende dagsordener.

Du har stærke kommunikations- og forhandlingsevner og skal kunne formidle teknisk komplicerede emner på en klar og letforståelig måde, der bringer ikke-tekniske modtagere i stand til at træffe beslutninger i relation til cyber- og informationssikkerhed og organisationens håndtering af risici.

Du skal kunne bygge bro mellem cyber- og informationssikkerhed og ”forretningen” og kunne vedligeholde denne løbende, så cyber- og informationssikkerhed er en integreret del af Forsvarsministeriets øvrige opgaver, uanset om der fx er tale om operationer og udsendelser, embedsarbejde i departement og styrelser eller Facility Management på kaserner mv. Tidligere erfaring fra politisk styrede organisationer er derfor en fordel.

Du har evnen og viljen til at påtage dig ledelsesansvar i koncernen som helhed, og du har politisk forståelse samt kendskab til de politiske beslutningsprocesser.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, og udgangspunktet er, at ansættelsen sker på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 38.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Arbejdssted er i Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9, København K.

KONTAKT OG ANSØGNING
Forsvarsministeriet samarbejder med Lisberg Management om løsning af denne opgave. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til, i al fortrolighed, at kontakte Ole Stiig Petersen på 3092 7120 eller Rasmus Theede på 2990 8030.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på 3266 5111 eller fps-ba-bs103@mil.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at søge stillingen via nedenstående link.

Ansøgning og CV uploader du elektronisk via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at uploade dine dokumenter bedes du sende en mail til Ole Stiig Petersen på osp@lisbergmanagement.com

Ansøgningsfrist: 10. maj 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

10.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent