Missionplanner

Kaptajn eller kaptajnløjtnant søges til stillingen som militærassistent for Chefen for Forsvarsakademiet ved Forsvarsakademiets Ledelsessekretariat


Kaptajn eller kaptajnløjtnant søges til stillingen som militærassistent for Chefen for Forsvarsakademiet ved Forsvarsakademiets Ledelsessekretariat

Har du lyst til at blive en del af et team med såvel militære som civile kolleger, hvor der er rig mulighed for udfordring og personlig udvikling?
Forsvarsakademiets Ledelsessekretariat (LESEK) søger en kaptajn/kaptajnløjtnant som militærassistent for Chefen for Forsvarsakademiet.
Om os
LESEK indgår i Forsvarsakademiets stab og er placeret på Svanemøllens Kaserne i København. Staben forestår den overordnede og tværgående planlægning og drift, uddannelseskoordination, kommunikation samt ledelseskoordination og støtte til de institutter og skoler, der forestår FAK kerneproduktion (forskning, uddannelse og formidling/rådgivning).

LESEK hovedopgave er ledelsesstøtte for Forsvarsakademiets chef, behandling af politiske og policymæssige sager, kommunikation samt en række større og mindre koordinationsopgaver af tværgående karakter.
Om stillingen
Som militærassistent vil du:
I forbindelse med den daglige opgaveløsning være LESEK omdrejningspunkt ifm. koordination og forberedelse af samt opfølgning på Chefen for Forsvarsakademiets mødevirksomhed i ind- og udland, herunder varetage koordination med FAK enheder samt eksterne myndigheder og organisationer.

Du skal i den forbindelse kunne etablere og opretholde en sikker og troværdig forretningsrelation med FAK samarbejdspartnere. Udarbejde briefinger og taler til Chefen for Forsvarsakademiet, bl.a. i samarbejde med kommunikationsrådgiveren.Varetage den daglige ledelse af en stabshjælper, som sammen med dig understøtter Chefen for Forsvarsakademiets virke.

Efter behov skal du som sagsbehandler kunne bidrage til LESEK øvrige administrative opgaver.
Om dig
Vi søger en person med en bredt funderet baggrund og erfaring fra såvel operativ tjeneste som tjeneste i stabsfunktioner. Som person er du fleksibel og udadvendt, har let ved at samarbejde og skabe nye relationer. Du har gennemslagskraft og trives med arbejde selvstændigt i en hverdag med varierende tjeneste - og hvor forudseenhed, nytænkning og fremtidsorientering er i centrum. Du forstår at virke som sparringspartner for Chefen for Forsvarsakademiet samt understøtte hans virke gennem forudseenhed.

Du evner at leve dig ind i den enkelte opgave og formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver. Endelig er du en god kommunikator på både dansk og engelsk. Følgende kompetencer ses i særlig grad at være afgørende for succes i stillingen:

- Fleksibilitet.
- Nytænkning.
- Initiativ.
- Samarbejde.

Hvordan bliver din hverdag?
Du bliver en del af et team med gode muligheder for sparring og udvikling, såvel internt i LESEK som med øvrige medarbejdere i FAK organisation. Du får eget kontor, rådighed over mobiltelefon og fjernarbejdsplads samt stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen hverdag.

Du skal som militærassistent assistere CHFAK ifm. hans in- og eksterne virksomhed, og skal forvente en del rejseaktivitet samt noget aftentjeneste. Du vil desuden skulle bistå chefen med rejseplanlægning, idet den praktiske udførelse ligger ved stabshjælperen.

Henset til din rolle som chefens militærassistent skal du varetage kontakten til herboende udenlandske attacheer samt danske attacheer i udlandet, udenlandske akademier og skoler.

Du skal efter behov også kunne virke som sagsbehandler og bl.a. varetage eller bidrage til behandlingen af § 20-spørgsmål, aktindsigtssager, direktiver, bestemmelser, vejledninger og befalinger samt tilrettelæggelsen af større arrangementer.
Der er mulighed for karriereveje såvel horisontalt som vertikalt ved FAK. Der er i den forbindelse gode muligheder for kompetenceudvikling, herunder fx gennemførelse af MMS, sideløbende med den daglige tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 25. april 2019 og der afholdes samtaler på Svanemøllens Kaserne i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen er placeret med fast tjenestested på Svanemøllens Kaserne og er til besættelse fra 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for ledelsessekretariatet, major Jan Glargaard, på tlf.: 72 81 70 21
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent