Flyvevåbnet 3

Chef for Eskadrille 721 ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Chef for Eskadrille 721 ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Har du lyst til et attraktivt chef job i et operativt miljø? Er du en handlekraftig og motiverende leder og pilot med baggrund indenfor den flyoperative del af Flyvevåbnet? Motiveres du af ledelse og sagsbehandling i en dynamisk hverdag?

Så tilbyder vi en udfordrende stilling som chef for Eskadrille 721 ved Air Transport Wing.
Om os
ATW er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ved Air Transport Wing.

Eskadrille 721 er Flyvevåbnets lufttransportenhed og har ansvaret for at uddanne, træne og opstille besætninger på forsvarets transport- og inspektionsfly. Eskadrille 721 består både af Challenger 604, og Hercules 130J besætningsmedlemmer samt et mindre antal støttepersonel. Vores motto er ”Anywhere - Anytime”, hvorfor vi ofte er nogle af de første, som ankommer til situationer ude i verden.

Du kan læse mere om vores virksomhed på facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
Om stillingen
Som chef i Eskadrille 721 tilbydes du et alsidigt og udfordrende lederjob med stort ansvar, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Du kommer til at indgå i et operativt miljø, hvor dit fokus vil være på personaleledelse, udvikling samt den daglige styring af eskadrillens planlægning og drift. Eskadrillens opgaveløsning er mangeartet og global, hvilket fordrer omstillingsparathed, uden at miste fokus på den langsigtede virkning.

Du bliver chef for et erfarent og engageret lederteam i en velfungerende eskadrille, hvor du i tæt samarbejde med ved Air Transport Wing stab, er ansvarlig for udvikling og uddannelse af besætningsmedlemmer – med fokus på, trivsel, respekt og udfordringer, således eskadrillens høje operative niveau kan fastholdes og videreudvikles.

Foruden den daglige drift bliver du en central figur i omstillingen af Eskadrillen i forbindelse med seneste og kommende forlig. Du vil som Chef for Eskadrille 721 være et centralt led i koordinationen og kommunikationen i disse kontinuerte organisationsforandringer.

Stillingen er operativ og det forventes, at du kan udsendes som Detachement Commander (DETCO) for ved Air Transport Wing bidrag til internationale operationer.
Om dig
Du er en selvstændig og handlekraftig officer, og har gennemført VUT-II/L eller MMS.

Som leder kan du motivere, udvikle, samarbejde og formår at håndtere pres. Du har vilje til at lære det operative miljø og arbejdsgangene at kende, og har en veludviklet forståelse for samspillet mellem enkeltelementerne i en enhed – dette er afgørende for at få succes i stillingen.

Du har en baggrund indenfor den flyoperative del af Flyvevåbnet med erfaring som pilot, gerne på transportfly. Du har gode kompetencer indenfor FOKUS, sagsbehandling og kvalitetsstyring. Du skal forvente at blive statusbærende som pilot på transportfly.

Du er en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, der holder et højt kvalitetsniveau i planlægning og opfølgning. Din ledelse har stor indflydelse på Eskadrillens operative niveau.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner, med krav om pilotuddannelse.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling skal ud kunne sikkerhedsgodkendes til YHEM.

Du skal kunne opnå flyoperativ status med godkendt.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOP skal du gøre opmærksom på dedt.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende chef for Eskadrille 721,David Wagner Reinhard (DAI) på tlf.: +45 2514 9339. Træffes bedst mellem 0800- 1500 alle hverdage.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 8. maj 2019 og stillingen er til besættelse pr. 1. august eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent