Almen sergent Hæren 1

Stabshjælper/Kører til 1 Bataljon, Den Kongelige Livgarde GENOPSLAG


Stabshjælper/Kører til 1 Bataljon, Den Kongelige Livgarde

Har du flair for administrativt arbejde, arbejder godt i frie rammer, samt har god helhedsforståelse og ønsker at gøre tjeneste i en attraktiv bataljon?
Så er det måske dig, vi søger.
Om os
I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonens
organisatoriske enheder består af Staben, Stabskompagniet, 1. Panserinfanterikompagni (IKK), 2. Mekaniserede Infanterikompagni (PIR) og 4. Mekaniserede Infanterikompagni (HRU). Bataljonen indgår i 1. Brigade.

Officerer, befalingsmænd og konstabler i bataljonen er loyale, pligtopfyldende og professionelle. Vi deler et stærkt kammeratskab, som er et resultat af de personlige relationer blandt bataljonens ældste og de seneste års mange indsættelser på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Vi stiller høje faglige og personlige krav til os selv, både som individer og som enheder, fordi vi ved, at de opgaver vi stilles, vil kræve det bedste af os. Det stiller høje krav til vores dygtighed og til vores fysiske og psykiske disciplin, styrke og udholdenhed.

Bataljonen er kendetegnet ved en uformel, men korrekt, omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.
Om stillingen
Som Kører/Stabshjælper indgår du i bataljonens S1.

Dine primære opgaver består i at servicere bataljonen og kompagnierne i det daglige og under øvelse.
Ydermere skal du assisterer dine kollegaer i sektionen efter behov.
Vi forventer, at du som Kører/Stabshjælper er energisk, ansvarsbevidst og kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet. Således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede opgaveløsning.
Om dig
Du skal som minimum være udnævnt konstabel, og gerne med erfaring indenfor administrativ tjeneste. Du har et tilfredsstillende tjenesteforløb og er omstillingsparat.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og C og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Det er ligeledes ønskeligt at du har DeMars grunduddannelse og DeMars personel administration.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit vel-udførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesfor-løbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG H. Madsen på 41 38 51 42 eller LG-1B-S10A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent