Communication Technician ved NATO E-3A Component i Geilenkirchen


Communication Technician ved NATO E-3A Component i Geilenkirchen

Spændende og unik international stilling for en befalingsmand med lyst til at bruge sine erfaringer og udvikle sine kompetencer som kommunikationstekniker i et internationalt miljø.
Om os
NATO E-3A Component Geilenkirchen (NAEW&C Force), Tyskland, er NATO’s multinationale Full Spectrum Air Battle Management enhed, beliggende 70 km sydvest for Düsseldorf Tyskland, tæt på den hollandske grænse.

Enheden er på højt beredskab, har hele verden som indsatsområde og deltager med kort varsel i NATO’s sanktionerede operationer. Det høje operative niveau vedligeholdes ved fast deltagelse i alle flag- og tilsvarende øvelser.

Det danske kontingent består af i alt 17 danske militære medarbejdere tilknyttet NATO, såvel flyvende som ikke flyvende, samt 1 militær og 3 civile danske administrative assistenter ved det danske Nationale Støtte Element.

NAEW&C Force i Geilenkirchen er et unikt tjenestested qua placering, sammensætning og størrelse, hvorfor der lægges stor vægt på, at du og din familie bliver en aktiv del af det danske kontingent.
Om stillingen
Som Communication Technician (CT) indgår du som en del af den flyvende besætning ved Eskadrille 1. Under missioner er du overfor Tactical Director ansvarlig for, at alle flyets radio- og linksystemer (UHF, VHF, HF, SATCOM, Have Quick, RATT, Link 11 og Link 16) bliver startet op og fungerer korrekt, så resten af besætningen kan udføre deres arbejde.
Går noget i stykker, finder du årsagen og udfører fejlretning med de midler, du har til rådighed.

Du vil sammen med funktionen som CT også bestride funktionen som brandmand internt i flyet, herunder være overordnet ansvarlig for alt krypto.

Uanset hvad din baggrund er, kommer du igennem et 6-8 måneders uddannelsesforløb ved E-3A Component, inden du bliver erklæret ”Combat Ready” og kan deltage i øvelser og operationer over hele verden. Hvis du efter opbygning af solidt erfaringsniveau som Combat Ready bliver vurderet egnet, har du også muligheden for at blive instruktør og senere Evaluator.
Om dig
Du er uddannet befalingsmand fra flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelsestrin 1 for mellemledere (VUT-I/ML). Du har minimum 2 års praktisk erfaring som kommunikations specialist.

Vi forventer at du fra tidligere uddannelse og erfaring har kendskab til den grundlæggende teori der anvendes i radioer og elektronik, herunder kan læse og forstå teknisk flydokumentation (Technical Orders) og diagrammer.

Du har sandsynligvis en baggrund som besætningsmedlem fra et af forsvarets fly, eller har på anden vis tilegnet dig erfaring fra den flyoperative verden, og du har muligvis allerede gennemgået flyvemedicinsk undersøgelse og undertrykskammer.

Vi ser gerne at du har erfaring fra INTOPS, NATO og/eller anden tjeneste, hvor man har en stor international berøringsflade. CT anvender endvidere i begrænset omfang radiokommunikation i sit arbejde, hvorfor kendskab til luftfartsfraseologi er at foretrække.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har tidligere erfaring med Link-11 og/eller Link-16 samt forskellige former for radioudstyr (UHF, VHF, HF og SATCOM) samt anvendelsen af disse, herunder krypto enhederne KY-58, KG-84 og KY-100.

Som menneske er du en teamplayer, som tager initiativ og ikke er bange for at råbe op, hvis du ser, at noget er forkert. Du er samtidig også tolerant og har en høj stresstærskel, da meget af din uddannelse gennemføres som selvstudie, der kræver drive og gå-på-mod.

Herudover forventes det at du er typen der let kan samarbejde og kommunikere på tværs af kulturer, og hermed udvise passende situationsfornemmelse under fremmede forhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og din medfølgende ægtefælle har mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Derudover er det muligt at forhandle individuelle tillæg. Eventuelle børn vil blive tilknyttet det tyske skole- og børnehavesystem.
Se mere om vilkårene for udstationering på HR-portalen på FIIN.

Bemærk at stillingen er til besættelse 1. september 2019 og besættes som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du skal være flyvemedicinsk og trykkammer godkendt. Du skal ligeledes kunne leve op til kravene i Forsvarets systematiseret helbredsundersøgelse således, at du om nødvendigt kan blive deployeret i internationale operationer.
Derudover skal du have gennemført de nødvendige SERE uddannelser.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Derudover skal ansøgere kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-2-2 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ansættende chef og SNO OL Knud K. Holmsgaard på telefon +45 6070 8111. Du kan også kontakte nuværende stillingsindehaver OS Rune Claes Morsing på +45 2872 4158.
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen på telefon +45 72 81 91 31.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 28. april 2019 og samtaler forventes gennemført i uge 19, forventeligt i Karup, evt. via VTC/SKYPE.

Ansøgningen sendes elektronisk via link i annoncen.. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(DE) GEILENKIRCHEN

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent